پربازدیدترین ها

یکی از ویژگیهای بارز امام ششم ،امام جعفر صادق (ع)، برخورداری ایشان از علم و دانش در حوزه های مختلف از جمله مسائل دینی و فقهی بود بطوری که این فضیلت موجب شده بود بسیاری از عالمان آن زمان از محضر شاگردی ایشان بهره ببرند.

کد خبر: 379476

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT