پربازدیدترین ها

هاشمی مطرح کرد؛

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه استفاده از قوانین سختگیرانه در کاهش مصرف مواد دخانی موثر است، گفت: افزایش مالیات تاثیری در کاهش مصرف سیگار ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، همایون هاشمی با تاکید براینکه میزان اخذ مالیات از تولید کنندگان و وارد کنندگان مواد دخانی باید افزایش پیدا کند، گفت: از مصرف کنندگان و خرده فروشی سیگار نیز باید مالیات دریافت شود، اما درحوزه مصرف باید در کنار اخذ مالیات شرایطی را برای کاهش مصرف و تقاضا فراهم کرد؛ به هیچ عنوان با کاهش عرضه نمی توان مقابله کرد،زیرا با انسداد کامل مرزها نیز باز مواد دخانی به طریقی به دست مصرف کننده می رسد.

وی با اشاره به اینکه کاهش تقاضا نیازمند پیشگیری، اطلاع رسانی و شفاف سازی در عوارض مواد دخانی به ویژه قلیان است، افزود: درکنار مصرف سیگار نگرانی های بسیاری به جهت استفاده از قلیان وجود دارد، منعی برای افزایش مالیات از مواد دخانی وجود نداشته و دولت می تواند درلایحه بودجه سال 97 به این موضوع اشاره کند؛ بنابراین با توجه به ارزانی مواد دخانی در کشور نسبت به کشورهای همجوار مالیات باید افزایش پیدا کند.

هاشمی با تاکید بر اینکه در اکثر کشورها عرضه مواد دخانی مشمول قوانین سختگیرانه است،تصریح کرد: اعمال قوانین بازدارنده و سختگیرانه در کاهش مصرف دخانیات تاثیر بسزایی دارد، اما در جامعه ما به این موارد توجهی نمی شود؛ بنابراین تنها راه برای کاهش مصرف دخانیات افزایش مالیات بر تولید کنندگان و عرضه کنندگان سیگار است، ضمن اینکه میزان جریمه ها نیز باید افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه بودن کار فرهنگی افزایش مالیات تاثیری در کاهش مصرف سیگار ندارد، گفت: میزان آگاهی مردم درجهت شناخت عوارض مصرف دخانیات باید افزایش پیدا کند، البته در میزان جریمه برای تعطیلی مراکز عرضه دخانیات مانند قلیان سراها باید تجدید نظر صورت گیرد؛ همچنین عمده مشکلات در حوزه دخانیات مقابله با عمده فروشی است که بدون نظارت و ازطریق قاچاق مواد دخانی وارد کشور می شود.

کد خبر: 401807

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT