پربازدیدترین ها

مهدی نوید ادهم:

دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش گفت: جانب انصاف را باید در آسیب‌شناسی نظام آموزشی و بیان مسائل و مشکلات، رعایت کنیم و هرگونه اظهار نظر بر اساس یافته‌های پژوهشی باشد.

به گزارش ایلنا، مهدی نوید ادهم در دویست‌وسی و نهمین جلسه کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی با موضوع' بررسی دروس امتحانات نهایی دوره دوم متوسطه' افزود: نظام آموزشی امروز در بحث ارزشیابی با مشکلاتی روبروست و در جلسات کارشناسی، کارشناسان و صاحبنظران باید با جدیت، صمیمیت و به صورت تخصصی معایب و مشکلات را بررسی و مزایا و ویژگی های هر بخش را مطرح کنند.

وی با بیان این که بحث‌های کارشناسی خوبی در جلسه امروز کمیسیون مطرح شد، خاطرنشان کرد: در زمینه ارزشیابی، بحث‌ها در دو بعد کارشناسی و مدیریتی انجام می‌شود که در بخش کارشناسی، تاکنون بحث‌ها و دیدگاه های خوبی مطرح و بررسی شده و در زمینه مدیریتی نیز باید کارها را به جلو برد.

نوید ادهم تاکید کرد: ضمن رایزنی با وزیر آموزش وپرورش، سعی می‌کنیم برای امسال در بحث کم و کیف امتحانات نهایی و ارزشیابی شایسته محور تصمیم‌های فوری اتخاذ شود تا در آینده با فرصت و تامل کافی، طرح و برنامه نهایی بررسی، تهیه و اعلام شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: باید در نهایت به این سوال پاسخ داده شود که نظام شایسته محور چه سیمایی و چه اصولی دارد.

نوید اضافه کرد: تصمیم ما در این برهه می‌تواند موقتی و با حداقل تغییرات باشد تا عوامل اجرایی و همچنین خانواده‌ها با آن آشنا شوند و تغییرات و تصمیمات اساسی و نهایی در زمینه رسیدن به ارزشیابی شایسته محور را به مراحل بعد موکول می‌کنیم.

کد خبر: 401966

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT