پربازدیدترین ها

به گفته عضو هیات مدیره تعاونی خوابگاه داران غیردولتی کشور، دانشجویانی که به هردلیلی معتاد شناخته شوند و یا داروهای روانگردان استفاده می کنند ظرف ۴۸ ساعت باید خوابگاه را ترک کنند.

علیرضا شوکتی در گفت وگو با ایسنا، افزود: با توجه به تاثیر منفی که دانشجویان معتاد می توانند بر روی دانشجویان دیگر بگذارند، اگر دانشجوی معتادی در خوابگاه های غیردولتی شناخته شود، از خوابگاه اخراج شده و همچنین ظرف ۴۸ ساعت باید خوابگاه را تخلیه کند.

وی ادامه داد: در صورتی که دانشجویی معتاد شناخته شود، علاوه بر اینکه باید خوابگاه را ترک کند، این موضوع از طریق مسوول خوابگاه به معاونت دانشجویی دانشگاه اطلاع رسانی می شود.

به گفته شوکتی، از دیگر موارد اخراج دانشجویان از خوابگاه های غیردولتی انجام رفتارهای ناشایست و به عبارتی دیگر رفتارهای خلاف موازین اسلامی است.

به گزارش ایسنا، خوابگاه های غیردولتی توسط بخش خصوصی با مجوز از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و زیر نظر دانشگاه فعالیت می کنند.

کد خبر: 44375

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT