پربازدیدترین ها

جلسه رسیدگی به پرونده‌های خبرگزاری‌ ایلنا و سایت بسیج، صبح امروز (یکشنبه) - 26 فروردین ماه - در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

خبرگزاری ایسنا: جلسه رسیدگی به پرونده‌های خبرگزاری‌ ایلنا و سایت بسیج، صبح امروز (یکشنبه) - 26 فروردین ماه - در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

در جلسه امروز به پرونده یکی از کارمندان سابق در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و توهین و با شکایت ایرنا رسیدگی شد که متهم در مورد اتهام نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته شد و در مورد اتهام توهین مجرم شناخته نشد و مستحق تخفیف دانسته شد.

در جلسه امروز همچنین به پرونده مدیرعامل خبرگزاری ایلنا به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و با شکایت سه شاکی رسیدگی شد و پس از پایان جلسه دادگاه، هیات منصفه مطبوعات مدیرعامل این خبرگزاری را مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف ندانست.

همچنین در جلسه امروز به پرونده سایت بسیج به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و با شکایت یک رسانه رسیدگی شد که با اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات، مجرم شناخته نشد.

کد خبر: 454562

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT