پربازدیدترین ها

با وجود مشخص بودن وظایف و اختیارات شوراها، برخی نامزدهای این انتخابات وعده هایی می دهند که با سوابق کاری آنها مطابقت ندارد البته برخی از این نامزدها نیز که بر توانایی خود نسبت به تحقق وعده های غیر ممکن و گاه عجیب و غریب اصرار دارند، از رزومه چندان شفافی برخوردار نیستند.

صداقت از جمله اصول مهمی است که نامزدهای شوراها در روزهای باقیمانده تا زمان برگزاری این انتخابات، باید به شدت آن را مورد توجه قرار داده و از دادن وعده هایی که توان عملیاتی کردن آن را ندارند، بپرهیزند چرا که عدم رعایت آن ممکن است موجب فرو ریختن دیوارهای اعتماد مردم شود.

چند روزی است که نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا، تبلیغات خود را آغاز کرده اند و ضمن معرفی خود، سطح تحصیلات، دانش، تجربه، سوابق اجرایی و سایر ویژگی های مثبتشان را به رخ همگان می کشند.

این افراد برای جذب رأی مردم، وعده هایی داده و اعلام می کنند که در صورت راه یابی به شورا، به آن عمل خواهند کرد البته بسیاری از این قول ها، ممکن و شدنی است اما نگاه های تیزبین اقشار مختلف جامعه، با قول های نه چندان شدنی و به اصطلاح رویایی، بیگانه نیست و اگر یک شهروند معمولی با سطح تحصیلات و معلومات متوسط، تنها برای یک یا دو بار در انتخابات های مختلف کشوری شرکت کرده باشد، می تواند وعده ها و تعهدات قابل اجرا را از قول های غیر ممکن تشخیص داده و متمایز کند.

البته باید گفت که برخی نامزدها با وجود آنکه بر غیر ممکن بودن تحقق این وعده ها آگاهی دارند اما بر توانایی ها و قابلیت های خود در خصوص اجرای آن اصرار داشته و حتی در مواردی جزئیات برنامه های خود را نیز برای اجرای این موضوعات اعلام می کنند تا در این رقابت، از سایر حریفان خود عقب نمانده و حرفی برای گفتن داشته باشند.

همچنین برخی نامزدها وعده هایی به مردم می دهند که انجام آن در حیطه وظایف و اختیارات شوراها نیست که این امر نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ البته باید گفت که حدود و اختیارات شوراهای شهر و روستا در میان اقشار مختلف مردم چندان شناخته شده نیست و بیشتر به شرح امور و وظایف کلی و کلان و گاه سطحی بسنده شده و از وظایف مهم و محدودیت های آن غفلت می شود.

*وظایف و اختیارت شوراها
بر اساس ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ همراه با آخرین اصلاحات بر اساس قانون اصلاحیه ۶ مهر ۱۳۸۲، برخی از مهمترین وظایف شوراها به شرح ذیل است:

۱ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
۲ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط.
۳ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نشود.
۴ همکاری با مسئولان اجرایی، نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
۵ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۶ تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر ۶ ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.
۷ همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
۸ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
۹ تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
۱۰ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
۱۱ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
۱۲ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر همچنین نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگراماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری واتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.
۱۳ نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
۱۴ تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری. ۱۵
۱۶ نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، مؤسسات، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی.

با وجود مشخص بودن وظایف و اختیارات شوراها، برخی نامزدهای این انتخابات وعده هایی می دهند که با سوابق کاری آنها مطابقت ندارد البته برخی از این نامزدها نیز که بر توانایی خود نسبت به تحقق وعده های غیر ممکن و گاه عجیب و غریب اصرار دارند، از رزومه چندان شفافی برخوردار نیستند.

موارد زیر نمونه ای از برنامه های تبلیغاتی یکی از نامزدهای احراز صلاحیت شده انتخابات شوراهاست.

- ایجاد امنیت جانی و مالی شهروندان.
- نان برای بی نانان و کار برای بیکاران و منزل برای بی مسکنان.
- باز کردن مرز تجارت برای همه(کسب حلال).
- ۴ زن برای شهروندان و غیره و ۴۰ فرزند برای یارانه.
- از بین بردن گرانی و بیکاری و عامل آن.
- توزیع ثروت بطور عادلانه بین شهروندان مستحق.
- ایجاد فرهنگ تولیدی بطوری که هر کسی فوت کرد ثروت او برای شهرداری شود و ورثه حقی نداشته باشد.
ایجاد دوستی بین مردم و صلح و صفا.

- شورا با بقیه مردم فرقی ندارد بلکه نوکر و غلام ملت است و همیشه باید با دوچرخه و موتور بگردد که خدا نکرده قیافه نگیرد و ماشین آخرین سیستم سوار نشود که احساس غرور کند. شب به شب در کوچه و خیابان با لباس مبدل بگردد اگر کسی ناحقی کرد و حق مظلومی ضایع شد رسیدگی کند.

کد خبر: 47478

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT