پربازدیدترین ها

عامل شهادت سرباز پلیس پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران برای دومین بار به قصاص محکوم شد.

در این پرونده عباس ۲۳ ساله متهم است ۳۱ مرداد ماه سال ۸۹ پس از سرقت خودروی پلیس سرباز وظیفه ای بنام وحید را به شهادت رسانده است. او ۱۴ آبان سال ۹۰ برای نخستین بار در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به قصاص محکوم شد که قضات شعبه هفتم دیوان عالی کشور با توجه به نقص تحقیقات به حکم نقص گرفته و پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه بازگرداندند. با رفع نواقص عباس برای دومین بار در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری و به ریاست قاضی همتیار محاکمه شد.

عباس نیز در جریان محاکمه اش گفت: آن روز مواد مخدر مصرف کرده و حالت عادی نداشتم. یک خودرو را برای رفتن به خانه مان در آریاشهر به صورت دربست گرفته و وقتی به صادقیه رسیدیم از راننده خواستم به دلیل اینکه پول زیادی همراه ندارم من را به مقابل در خانه برساند تا در آنجا کرایه اش را حساب کنم. راننده تصور کرد من سارق هستم به همین خاطر مقابل خودروی پلیس توقف کرد و ماموران من را به خاطر چاقویی که همراه داشتم سوار ماشین کردند. وقتی دیدم دستانم باز بوده و ماشین نیز روشن است پشت فرمان نشسته تا از محل فرار کنم، اما مقتول به فرمان خودرو چسبید و پس از طی مسافتی حدود ۳۰ متر روی زمین افتاد.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و عباس را به قصاص محکوم کردند.

کد خبر: 47695

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT