پربازدیدترین ها

فردا یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزارمی شود، آیا می دانید ده انتخابات قبلی درچه زمانی برگزارشده است و چه کسانی بعنوان وزیر کشور، مسئول برگزاری انتخابات بودند؟

ده انتخابات گذشته ریاست جمهوری درتاریخ های زیر برگزار شده است:

دور اول ۱۳۵۸/۱۱ / ۵ - دوردوم ۱۳۶۰/۵ / ۲ - دورسوم ۱۳۶۰/۷ / ۱۰ - دورچهارم ۱۳۶۴/۵ / ۲۵ - دورپنجم ۱۳۶۸/۵ / ۶ - دور ششم ۱۳۷۲/۳ / ۲۱ - دور هفتم ۱۳۷۶/۳ / ۲ - دورهشتم ۱۳۸۰/۳ / ۱۸ - دورنهم(مرحله اول) ۱۳۸۴/۳ / ۲۷ - دورنهم(مرحله دوم) ۱۳۸۴/۴ / ۳ - دور دهم ۱۳۸۸/۳ / ۲۲


نام روسای جمهور ۱۰دوره گذشته؟

دور اول ابوالحسن بنی صدر ۷۵/۷٪ - دور دوم محمدعلی رجایی ۹۰٪ - دور سوم سیدعلی خامنه ای ۹۵٪ - دور چهارم سیدعلی خامنه ای ۸۵٪ - دور پنجم اکبر هاشمی رفسنجانی ۹۴٪ - دور ششم اکبر هاشمی رفسنجانی ۶۳٪ - دور هفتم محمد خاتمی ۶۹٪ - دور هشتم محمد خاتمی ۷۷٪ - دور نهم(مرحله دوم) محمود احمدی نژاد ۶۳٪ - دور دهم محمود احمدی نژاد ۶۳٪.

چه کسانی وزیر کشوربودند؟


در دوره های اول و دوم سرپرست وزارت کشور به عنوان دستگاه مجری این انتخابات آیت الله مهدوی کنی، در دوره سوم وزیر کشور سید کمال الدین نیک روش، دوره چهارم وزیر کشور حجت الاسلام ناطق نوری، دوره پنجم وزیر کشورحجت الاسلام محتشمی، دوره ششم وزیر کشور حجت الاسلام عبدالله نوری، دوره هفتم محمدعلی بشارتی و دوره های هشتم و نهم وزیر کشور حجت الاسلام موسوی لاری بوده اند.

کد خبر: 47736

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT