پربازدیدترین ها

آسمان امشب جمعه شاهد اوج بارش شهابی جدی خواهد بود.

اوج بارش شهابی جدی نام یک بارش شهابی کوچک است که در اواخر تیر آغاز و تا اواخر مردادماه در عرض های جنوبی تر زمین بهتر دیده می شود.

تعداد شهاب هایی که از این بارش در هر ساعت مشاهد می شوند(ZHR) تنها ۶ شهاب است ولی در آن بارش های نورانی با مسیرهای طولانی مشاهده خواهد شد.

در تمام طول امشب جمعه ۴ مرداد ماه شاهد اوج بارش شهابی جدی خواهیم بود که نرخ ساعت سرسویی یا تعداد شهاب مشاهده شده در هر ساعت برابر ۵ شهاب است.

کد خبر: 55120

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT