پربازدیدترین ها

سخنگوی ستاد حیات طیبه گفت: حال مجروحان حادثه تصادف خودروی همراهان سعید جلیلی در قزوین رو به بهبود است.

سانحه تصادف همراهان سعید جلیلی

عکس: علی قنبرلو

سانحه تصادف همراهان سعید جلیلی

عکس: علی قنبرلو

سانحه تصادف همراهان سعید جلیلی

عکس: علی قنبرلو

سانحه تصادف همراهان سعید جلیلی

عکس: علی قنبرلو

سانحه تصادف همراهان سعید جلیلی

عکس: علی قنبرلو

سانحه تصادف همراهان سعید جلیلی

عکس: علی قنبرلو

سانحه تصادف همراهان سعید جلیلی

عکس: علی قنبرلو

علت حادثه تصادف که در کیلومتر ۲۰ اتوبان قزوین تهران افتاده انحراف به چپ یک دستگاه کامیون و هدایت خودروی L۹۰ همراهان به سمت گاردریل میان اتوبان بوده که خودرو را در بین گاردریل قرار داده است. خبر تکمیلی رااینجابخوانید.

کد خبر: 45194

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT