پربازدیدترین ها

زهره بانی: متاستاز به انتقال سلول های سرطانی به بافت های دیگر بدن اطلاق می شود که در مراحل خیلی پیشرفته سرطان ها ایجاد می شود

گاهی سلول های سرطانی از بافت اولیه ای که در آن ایجاد شده اند جدا شده و از راه جریانخونیا سیستم لنفاوی خود را به دیگر اعضای بدن می رسانند و در محل جدیدی لانه گزینی و تکثیر کرده و کانون سرطانی جدیدی می سازند.

به این توده سلولی تازه سرطان دیگری گفته نمی شود بلکه همانسرطاناولیه است که در محلی جدید خود را نشان داده است، به عنوان مثال: سرطان سینه که به استخوان متاستاز کرده است.

ادامه روند متاستازباعثدرگیری اعضای بیشتری شده و درنتیجه درمان را بسیار دشوارتر یا بعضا غیرممکن می سازد.

عموما در متاستاز بیشتر ویژگی های سلول اولیه حفظ می شود و از همین راه هم می توان منشا متاستاز را تشخیص داد.

متاستاز سرطان طی چند مرحله انجام می شود که عبارتند از:

جدا شدن سلول های سرطانی از تومور اولیه تخریب بستر خارج سلولی حرکت سلول های سرطانی لانه گزینی و تکثیر سلول های سرطانی در محل تازه

چرا متاستاز خطرناک است؟

بیشتر مرگ و میرهای ناشی از سرطان به پخش و گسترش سلول های اولیه به دیگر اعضای بدن مربوط است که همین موضوع کار درمان را بسیار دشوار می کند. و از طرف دیگر بنا بر شواهد حدود ۷۰ درصد بیماران سرطانی در خطر متاستاز قرار دارند.

curiosity. discovery. com

کد خبر: 45709

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT