پربازدیدترین ها

سازمان فضایی اروپا(اسا) خبر داد که یک فضاپیمای باری بزرگ رباتیک که به سوی ایستگاه فضایی بین المللی روانه شده، سنگینترین نمونه ای است که تاکنون در مدار قرار گرفته است.

طبق بیانیه ای که این سازمان در روز پنج شنبه(۱۶ خرداد) منتشر کرده، خودروی انتقال خودکار ملقب به «آلبرت اینشتین» حامل ۶.۶ تن محموله شامل مواد غذایی، آب، تجهیزات و سوخت برای ایستگاه فضایی است.

فضاپیمای ATV - ۴ روز چهارشنبه(۱۵ خرداد) بر روی یک موشک آریان پنج از گویان فرانسه به سوی ایستگاه روانه شد و اکنون در یک مدار پارکینگ در ارتفاع ۲۵۷ کیلومتری قرار گرفته که در آن جت بال های خورشیدی تولید نیروی خود و یک آنتن را مستقر کرده است.

بنابر اعلام اسا در یک هفته آینده این فضاپیمای بدون سرنشین به اجرای بررسی ها و مانوورهایی پرداخته که در نهایت آن را در مجاورت ایستگاه در آماده سازی برای اجرای عملیات خودکار الحاق در روز ۱۵ ژوئیه(۲۵ خرداد) قرار خواهد داد.

فضاپیمای آلبرت اینشتین بیش از چهار ماه به ماژول زوزدای ایستگاه فضایی متصل باقی مانده و فضانوردان به تدریج محموله آنرا تخلیه خواهند کرد.

در نهایت این فضاپیما در حالی که با ضایعات ایستگاه فضایی پر شده به سمت زمین ارسال شده و در جو خواهد سوخت.

کد خبر: 46666

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT