پربازدیدترین ها

وی عنوان کرد: ماهی های چرب، آب ها و اقیانوس ها از امگا ۳ با تفاوت ناچیزی برخوردارند.

تمام ماهی ها در ایران به طور میانگین از امگا ۳ یکسانی برخوردارند.

نیاز محمد زاده هنرور متخصص تغذیه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: مصرف ماهی برای هر سنی توصیه می شود زیرا ماهی ها سرشار از امگا ۳ هستند.

وی عنوان کرد: ماهی های چرب، آب ها و اقیانوس ها از امگا ۳با تفاوت ناچیزی برخوردارند.

وی خاطرنشان کرد: توصیه می شود افراد از ماهی های پرورشی استفاده شود چون ماهی های برخی آب ها، چرب هستند و در ماهی های چرب فلزهایی مانند جیوه وجود دارد؛ که جذب جیوه در بدن افراد خصوصا خانم های باردار ضرر فراوانی دارد.

وی افزود: در ایران تمام ماهی ها به طور میانگین از امگا۳ یکسانی برخوردارند و مصرف امگا۳ برای بدن ضروریست.

کد خبر: 47549

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT