پربازدیدترین ها

در تمامی افراد آنزیمی وجود دارد برای شکستن این آنزیم ها ولی در برخی از افراد آنزیمی به نام لاکتاز وجود ندارد و باعثمی شود این افراد لاکتوز را در دستگاه گوارشی بشکنند و زمانی که توان شکستن این آنزیم را ندارند، قطعا لاکتوزی که در شیر وجود دارد به صورت اولیه باقی می ماند.

لاکتوز موجود در شیر، جذب شدنی نیست به این دلیل باعثبروز مشکلات در دستگاه گوارش و دردهای شکمی می شود.

ساعدی متخصص تغذیه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: قند اصلی شیر لاکتوز می باشد این قند باید در دستگاه گوارش شکسته شود و به دو قند دیگر به نام گلوکز و گالاکتوز تبدیل شود.

وی افزود: این قندها جذب شدنی هستند عملکرد متابولیکی خودشان را انجام می دهند.

وی عنوان کرد: در تمامی افراد آنزیمی وجود دارد برای شکستن این آنزیم ها ولی در برخی از افراد آنزیمی به نام لاکتاز وجود ندارد و باعثمی شود این افراد لاکتوز را در دستگاه گوارشی بشکنند و زمانی که توان شکستن این آنزیم را ندارند، قطعا لاکتوزی که در شیر وجود دارد به صورت اولیه باقی می ماند.

وی خاطرنشان کرد: لاکتوز موجود در شیر به دلیل اینکه قابل جذب نیست باعثبروز مشکلات دستگاه گوارشی مثل اسهال، دردهای شکمی می باشد که باعثافزایش حرکات دستگاه گوارشی می شود و در این صورت است که تحمل این مشکلات برای افراد سخت است.

کد خبر: 47551

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT