پربازدیدترین ها

آنا افتیمی عکاس، برای اعلام تولد نوزاد پسرش می خواست کاری به یادماندنی و متفاوت انجام دهد.

او و شوهرش فکرهای شان را روی هم ریختند، و تصمیم گرفتند نوزاد پنج روزه شان را در پس زمینه صحنه های کشیده شده با گچ روی یک تخته سیاه قرار دهند و به این ترتیب توانستند این عکس های جالب را که هر کدام ماجرایی را بیان می کنند، از او بگیرند.

همه این صحنه ها با گچ واقعی روی تخته سیاه کشیده شده است، برای اینکه نوزادان ناراحت نشوند، عکس آنها روی سطوح نرم گرفته شده است، و بعد با تکنیک های دیجیتال عکس نوزادان به پس زمینه اضافه شده است.

کد خبر: 47552

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT