پربازدیدترین ها

باران که شروع می شود، عده ای چترهایشان را باز می کنند، عده ای به زیر سرپناهی می دوند و عده ای نیز بی تفاوت به راه خود ادامه می دهند، اما تابه حال فکر کرده اید که حیوانات، مثلا قورباغه ها در زمان بارش باران چه می کنند؟

تقلید رفتار های انسانی در بسیاری از حیوانات به دفعات دیده شده، اما ظاهرا در برخی مواقع شرایط باعثمی شوند انسان ها و حیوانات رفتارهایی مشابه از خود نشان دهند.

این قورباغه جنگلی کوچک نمونه خوبی برای نمایش چنین شرایطی است. این قورباغه جنگلی کوچک که در جمبر اندونزی زندگی می کند برای فرار از باران شدید از یک برگ به عنوان چتر استفاده کرده و با حالتی بسیار جدی آن را در جهت بارش باران برروی سر خود گرفته است.

عکاس خوش شانس این عکس مشاهده کرده که قورباغه به مدت ۳۰ دقیقه و تا زمانی که بارش باران قطع شده، برگ را مانند یک چتر بالای سر خود نگه داشته است.

کد خبر: 54806

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT