پربازدیدترین ها

پژوهشگران به تازگی دریافته اند که نوشتن باعثبهبود سریع زخم ها می شود.

پزشکان در جدیدترین تحقیقات خود پی برده اند که نوشتن متن و به نوعی خاطرات در خصوص روند بهبودی بیماری ها به ویژه مشکلات پوستی می تواند اثر بسیار موثر و مفیدی در درمان ضایعات و بیماری ها داشته باشد.

گفتنی است نوشتن سیر بهبود و همینطور ثبت علائم بیماری به صورت روزانه کمک بزرگی به پزشکان برای تشخیص روند بهبود بیماری ها می کند.

بررسی ها نشان می دهند نوشتن روند بهبود، باعثتقویت سیستم ایمنی بدن شده و آن را در مقابل بیماری و زخم ها قوی می کند.

تئوری اصلی این نظریه این است که نوشتن در واقع باعثکاهش استرس فرد شده و حس آرامش به او می دهد که در نهایت درمان او را سریعتر می نماید.

کد خبر: 55847

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT