پربازدیدترین ها

از سوی دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ شد

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا در مورد طرح جامع شهر کاریز را برای اجرا به استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی ابلاغ کرد.

به گزارشخبرگزاری فارسبه نقل ازروزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا در مورد طرح جامع شهر کاریز را برای اجرا به استاندار و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی ابلاغ کرد.

در اجرای بند(۵) ماده(۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده(۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰ / ۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۵/۱۲ / ۱۳۹۲ طرح جامع شهر کاریز را که در اجرای بند(۲) از ماده(۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۷/۷ / ۱۳۹۱ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

۱ افق طرح جامع با حفظ سطوح و سرانه ها و جمعیت، به ۱۴۰۷ افزایش یابد.

۲ نقشه منطقه بندی حریم مطابق بند۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ ۱۰/۸ / ۱۳۷۸ و بند ۷ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵ / ۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱۰/۳ / ۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه شود.

شامل: پهنه خدمات فراشهری به پهنه مراتع و کشاورزی تغییر یابد و پهنه تاریخی نیز به پهنه مراتع و کشاورزی تغییر یافته و حریم محوطه تاریخی بر روی آن مشخص شود. نقاط و کاربری های موردنیاز به صورت نقطه ای در نقشه منطقه بندی حریم مشخص شود.

۳ محل دفن زباله با رعایت ضوابط زیست محیطی و با توجه به حریم رودخانه، در محل مناسب جانمائی شود.

۴ اراضی کشاورزی واقع در داخل محدوده شهر، به عنوان اساس طرح جامع تلقی شود.

مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه(ناشی از تغییر کاربری و پروانه های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد(کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می شود.

این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح(۱۴۰۵) معادل ۱۶۲۲۲ نفر در محدوده ای به وسعت ۵/۲۳۱ هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر(با تراکم ناخالص پیشنهادی ۷۶ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۱۰۷۵ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده بود.

ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر کاریز بیش از پیش فراهم شود.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱۰ / ۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر(حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ شود.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی پیروزحناچی

انتهای پیام / ب

کد خبر: 142391

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT