پربازدیدترین ها

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت وگو با تسنیم:

خبرگزاری تسنیم: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اعلام اینکه کاهش تحریم ها صرفاً به طور موقت فشار تورم رکودی را از میان بر می دارد، گفت: این خوش بینی نباید ایجاد شود که با کاهش تحریم ها همه مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.

تیمور رحمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه تحریم ها یکی از عمده عواملی است که بر اقتصاد کشور آسیب زده است، گفت: در ادبیات علم اقتصاد، تحریم ها با ایجاد شوک عرضه، اقتصاد را دچار رکود تورمی می کند.
وی با اشاره به این موضوع که اثرگذاری تحریم ها یک طرف ماجرا است، گفت: نباید همه مشکلات اقتصادی کشور را بر گردن تحریم ها انداخت.
رحمانی ادامه داد: در برخی از سال های گذشته که کشور با تحریم روبرو نبود، مشکلات همچنان گریبانگیر اقتصاد کشور بود.
وی افزود: مسلما تحریم ها به اقتصاد کشور ضربه زده است ولی سیاستگذاری نادرست و اتخاذ سیاست های ناکارآمد روی دیگر سکه مشکلات کنونی اقتصاد کشور است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: واردات بی رویه یکی از آسیب های جدی اقتصاد ایران است که تحریم ها نیز آن را هدف گذاری کرده است.
وی گفت: در دهه ۸۰ با افزایش قابل ملاحظه واردات مواجه بودیم و همین مسئله اقتصاد کشور را ضربه پذیر تر کرده است.
رحمانی در نقد این طرز فکر که با رفع تحریم همه مشکلات اقتصادی به طور حل خواهد شد، تاکید کرد: به طور کلی این خوش بینی نباید ایجاد شود که با کاهش تحریم ها همه مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.
وی گفت: کاهش تحریم ها صرفا به طور موقت فشار تورم رکودی را از میان بر می دارد.
رحمانی گفت: به اعتقاد من برای کاهش اثرات تحریم بایستی، اصل هزینه فایده در سیاست های اقتصادی پررنگ و اصل باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: رعایت اصل مسلم هزینه فایده، ساختارهای اقتصادی کشور جهت خنثی سازی تحریم ها را توانمند می کند.

انتهای پیام /

کد خبر: 143385

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT