پربازدیدترین ها

خبرگزاری تسنیم: شماره مهرماه مجله «ساختمان» حاوی مطالب مختلفی در قالب یادداشت و گفت وگو در رابطه با بخش مسکن کشور و ضعیت کنونی آن منتشر شد.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، در بخشی از سرمقاله شماره مهرماه با عنوان «سازنده پاسخگو؛ کیمیای ناپیدای صنعت ساخت و ساز» آمده است؛ «سازنده پاسخگو سالهای سال است که از زمزمه فلان همایش و تریبون به فریاد بی پاسخ مصرف کننده ای رسیده که باید بیشترین پول را برای کیفیتی پرداخت کند که هیچ سازندهای حاضر به ضمانت آن نیست.»

در بخش تشکل ها و اصناف در مطلبی با عنوان «رکود بر دوش ساخت و ساز سنگینی می کند» به مسئله رکود در بازار خرید و فروش مسکن و تاثیر آن بر کیفیت ساختمان های در حال احداثاشاره شده است.

«دولت برای تامین مسکن هیچ برنامه ای ندارد» عنوان مطلب دیگری است که در آن ضمن گفتگو با مدیر گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت، سیاست فعلی وزارت راه و شهرسازی در افزایش وام خرید با سیاست های کلی و بسته خروج از رکود دولت در تناقض عنوان شده است.

در بخش نظام مهندسی این نشریه یادداشتی با عنوان «امیدواری هایی برای اصلاح نام و نشان یک شناسنامه» به قلم منوچهر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر تشکل های فنی و حرفه ای وزارت راه و شهرسازی درج شده است. «مشکلات نظام مهندسی استان ها از نگاه ترکان»، «چه زیرساخت هایی برای اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی لازم است؟» و «مردم با حقوق خود آشنا نیستند» از دیگر مطالب این بخش است.

در بخش انبوه سازان این مجله گزارشی از مجمع عمومی انبوه سازان با عنوان «انبوه سازان از چالش های خود گفتند» درج شده که در آن سخنان انبوه سازان در مورد مشکلات پیش رو و راه حل های آن بیان شده است.

«چطور از رکود خارج شویم؟» و «کاهش قیمت تمام شده امکان پذیر است» عناوین دیگر مطالب این بخش است.

«تاثیرات رکود تورمی بر کیفیت تولید داخلی» عنوان مطلب دیگری در بخش تکنولوژی ساخت است که در آن ضمن گفتگو با چند تن از روسای انجمن های تولیدکننده تاثیر رکود تورمی بر کاهش کیفیت تولیدات داخلی مورد بررسی قرار گرفته است.

انتهای پیام /

کد خبر: 180727

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT