پربازدیدترین ها

بوشهر- ایرنا- مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهرگفت: با توجه به گرم شدن تدریجی هوا و کاهش رطوبت نسبی، وزش بادهای گرم و بروز پدیده ریزگرد شرایط برای فعالیت آفت های مرکبات از جمله 'کنه' و 'تریپس' فراهم است.

به گزارش ایرنا، احمد سبحانی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در صورت مدیریت نکردن صحیح این آفت ها خسارتهای سنگینی به مرکبات استان وارد می شود.
وی اضافه کرد: آفت های کنه و تریپس نیز از جمله آفت های مکنده ای هستند که با تغذیه از شیره گیاهی باعث رنگ پریدگی، کوچک ماندن، پیچیدگی و تغییر شکل برگ شده و ضعف و زردی درخت را به دنبال دارد وباعث کاهش چشمگیر کمیت و کیفیت محصول می شود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر روش مدیریت کنه مرکبات را مدیریت آبیاری باغ، تغذیه اصولی و متعادل، مبارزه با علف های هرز میزبان کنه ها و مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم کنه کش اختصاصی عنوان کرد.
سبحانی در باره مدیریت تریپس مرکبات گفت: برای مبارزه شیمیایی با آفت تریپسمی می توان از سموم مالاتیون و دی کلرووس با غلظت 1.5 تا 2 لیتر در هزار، اسپیروتترامات (موونتو) با غلظت نیم لیتر در هزار، استامی پراید با غلظت نیم کیلو در هزار محلول پاشی و کنفیدور نیم لیتر در هزار به صورت محلول پاشی و یک لیتر در هکتار به صورت مصرف در آب آبیاری، استفاده کرد.
6047/6043**
خبرنگار: موناعیدان*انتشاردهنده: خدانظرخواجه

کد خبر: 359950

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT