پربازدیدترین ها

نیم قرن آینده تمام منابع آب زیر زمینی کشور تمام می شود .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،چهارمحال وبختیاری ، پدر جغرافیای ایران درهمایش حفاظت ازمحیط زیست به میزبانی دانشگاه آزاداسلامی شهرکردگفت:اگرمصرف بی رویه آب به همین منوال درایران ادامه یابدتانیم قرن آینده تمام منابع آب زیر زمینی کشور تمام می شود .پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم
پرفسورکردوانی بحران کم آبی ایران را بسیار جدی اعلام کردوگفت: ایران درمنطقه پرفشارجغرافیایی قراردارد و به همین علت کشور همیشه با پدیده خشکسالی مواجه است و هیچ گاه سایه شوم خود را از سر ایران کم نمی کند .
وی با بیان اینکه صرفه جویی در مصرف آب تنها راه مقابله با خشکسالی است، گفت: سد سازی روی اقلیم کشور نه تنها تاثیرمنفی ندارد بلکه ذخیره آب های زیر زمین را بیشتر می کند اما سوء مدیریت سد هاباعث خشکسالی دریاچه ها، رودخانه ها و روستاهای اطراف شده است .
پدر جغرافیای ایران در این همایش به توسعه بی رویه شهرها و زمین های کشاورزی اشاره کرد و افزود: با وجود کم آبی رشد بی حد و حساب شهر ها باعث شده آب آشامیدنی شهرها از سهم بخش کشاورزی تامین شود که این باعث کاهش تولیدات زراعی و افزایش خطر وابستگی غذایی به خارج از کشور خواهد شد .
پرفسور کردوانی چرای بی رویه دام را تهدید جدی برای پوشش گیاهی مراتع کشور برشمرد و گفت: تنک شدن پوشش گیاهی باعث پراکنش ریزگردها در ایران می شود که این پدیده به ویژه با منشا خاک های کشاورزی سرطان زا است و اگر فکری نشود باید منتظر فاجعه انسانی در استانهای غربی و جنوب غربی همچون خوزستان ،ایلام ، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری بود .
پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم
پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم
پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم پایان ذخایر آب های زیر زمینی کشور تا 50 سال آینده +فیلم

کد خبر: 360047

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT