پربازدیدترین ها

اهواز - ایرنا - نخستین نشست شورای هماهنگی مدیران استانی دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان خوزستان در سال 1396یکشنبه در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد.

به گزارش ایرنا این نشست به منظور بررسی برش استانی قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه و ضوابط اجرایی آن در سال 96 با اولویت دستگاه های استانی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برپا شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در این نشست با تفسیر فلسفه برگزاری اولین نشست مدیران استانی وزارت متبوع بیان کرد: امسال سال شروع برنامه ششم توسعه است و همچنین بررسی قانون بودجه سال 1396 و ضوابط اجرایی آن را داریم که در این راستا، معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، برشی را از قانون برنامه ششم توسعه تهیه کرده است و ما هم برای اینکه بدانیم برنامه ششم توسعه چه تکالیف و مواد قابل توجهی با اولویت دستگاه و در ارتباط با ما دارد، این نشست را برگزار کردیم.
مسعود صدری افزود: برای این که بدانیم در امور گمرکی قانون برنامه برای ما چه مواردی دیده، یا در بحث مالیات چه اتفاقات و احکام و تبصره ها و مواردی قید شده و به تبع آن در قانون بودجه امسال چه برنامه هایی برای ما هست، ابتدا این موارد قانونی را ارائه و سپس از راهنمایی و نظرات همکاران در بررسی مواد و تبصره ها بهره می گیریم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: با توجه به تعدد مطالب و مسائل و نحوه پیگیری آنها در ارتباط با دستگاه های شورای هماهنگی و یا سایر دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع، بهتر است بر اساس امکاناتی که داریم و ظرفیتی که هر یک از ما برای پیگیری مباحث و مسائل دارد از این ظرفیت ها برای حل مسائل و مشکلات استفاده کنیم.
در این نشست نیلوفر بحریه، دبیر این شورا، بخشی از اقدام های انجام گرفته و مصوبات در حال پیگیری مربوط به نشست های سال گذشته را مرور کرد و سپس رییس شورا و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، شماری از مواد قانون برنامه ششم توسعه مرتبط با هریک از دستگاه های عضو شورای هماهنگی را بیان و نقطه نظرات مدیران این دستگاه ها را جویا شد.
مدیر شعب بانک ملی ایران در استان ، ناظر گمرکات ، مدیرکل امور مالیاتی ، اداره کل اموال تملیکی و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان از اعضای اصلی شورای هماهنگی مدیران اجرایی تابعه وزارت اقتصاد و دارایی در استان خوزستان می باشند.
/6002/6065
خبرنگار:محمدرضا بنوره**انتشاردهنده : کبری آقازری

کد خبر: 360111

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT