پربازدیدترین ها

گزارش خبری؛

آموزشهای رایگان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه در بخش گلخانه‌ها و تولید و پرورش گل‌های آپارتمانی و گیاهان و میوه ها، گامی موثر برای تولید و اشتغالزایی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مربی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اداره کل فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه گفت: در اینآموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم کارگاه آموزشی با 53 بخش مختلف، به صورت رایگان و با استاندارد 90 ساعت آموزش به دو شیوه تئوری و عملی، علاقمندان را برای پرورش گل‌ها و گیاهان آپارتمانی توانمند می‌کنیم.

آقای ایزان گفت: در این کارگاه‌ها علاوه بر پرورش گل‌های خاکی، گیاهان دارویی، قارچ دکمه ای، و قارچ صدفی، به علاقمندان طراحی فضای سبز هم آموزش داده می‌شود.

وی افزود: از مزایای کشت گلخانه‌ای می‌توان به افزایش عملکرد، صرفه جویی در میزان مصرف آب، و افزایش کیفیت محصول اشاره کرد.

گزارش پروانه خانی را ببینید.


آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم
آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم
آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم آموزش‌های رایگان فنی وحرفه ای، راه اشتغالزایی + فیلم


کد خبر: 360121

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT