پربازدیدترین ها

عضو هیئت علمی جهاد کشاورزی گفت: تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد بیش از یک قرن است که دست به مقاوم سازی اقتصاد زده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دکتر عبدالمجید شیخی گفت : در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد به مرتبه ای از بلوغ و مقاومت می رسد تا به محض ضربه ای از بیرون یا درون نظام اقتصادی، دچار آسیب نشود و بتواند بر مدار سابق رشد داشته باشد.
وی درباره پدافند نیز اظهار داشت: پدافند چون عموما در مباحث نظامی استفاده می شود، خیلی برای مردم آشنا نیست. پدافند به معنای دفاع در برابر هجوم عوامل بیماری و دشمن است. پدافند غیر عامل در حوزه غیر نظامی یعنی دفاع با توسل به تمام امکانات در محیط غیر نظامی که در حقیقت یک دفاع همه جانبه است زیرا دشمن در مواقع هجوم، فقط به بخش های نظامی حمله نمی کند بلکه سعی می کند با نفوذ در حوزه های اقتصادی، زیستی، امنیتی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به جامعه هدف حمله کند.
عضو هیئت علمی جهاد کشاورزی با اشاره به پدافند زیستی اظهار داشت: پدافند زیستی دفاع از محیط زیست انسان و موجودات است تا حیات همه جانداران نه تنها حفظ شود بلکه از پایداری و سلامت نیز برخوردار باشد.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی افزود: پدافند یک نیاز همه جانبه برای حیات انسان است زیرا آسیب به محیط زیست انسان و یا آنچه که در اختیار انسان برای ادامه حیات است، می تواند مستقیما یا غیر مستقیم متوجه خود انسان شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی واژه جدیدی است اما پیش از این، تجربه شده است، گفت: کشورهای دیگر در حوزه مقاوم سازی اقتصاد در چند دهه گذشته عمل کرده اند و این کار جدیدی نیست که فقط ما به آن مبادرت بورزیم. اگر تجربه کشورهای پیشرفته را مرور کنیم، می بینیم این کشورها بیش از یک قرن است که دست به مقاوم سازی اقتصاد زده اند یعنی با برنامه های حمایتی تمام عیار، از همه صنایع و بنگاه های خودشان حمایت های ویژه ای کرده اند.
وی با اشاره به اتحادیه اروپا اظهار داشت: در چارچوب این اتحادیه کمیسیونی به نام سیاست مشترک کشاورزی وجود دارد که در این کمیسیون بسته حمایتی ویژه ای تعریف کرده اند که با تعاریف آنها از اقتصاد خصوصی در تضاد است و این به دلیل حمایت هایی است که از اقتصاد می کنند زیرا به خوبی می دانند اقتصاد اگر مقاوم نباشد، دچار آسیب می شود.

کد خبر: 379346

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT