پربازدیدترین ها

بندرعباس - ایرنا- نماینده ولی فقیه در هرمزگان وامام جمعه بندرعباس : نیازاصلی جامعه امروز ما به بالا بردن فرهنگ روحیه کار و اشتغال مولد است.

به گزارش ایرنا ، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی روزچهارشنبه دردیدار رئیس دبیرخانه عمومی کشور با وی، افزود: تا این روحیه در جامعه سامان پیدا نکند ومردم به شغل به عنوان یک کارنگاه نکنند بقیه امور حل نمی شود.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد به شغل به عنوان پشت میز نشینی نگاه می کنند، این شغل برای همه فراهم نیست بلکه این نگاه اشتباهی بوده و باید شورای فرهنگ عمومی دراین زمینه ورود پیدا کند و این رویه را اصلاح کند.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان تصریح کرد: چینی ها سه اصل قانون مداری ، اهل کار بودن و راضی بودن به آنچه دارند سرلوحه امور خود قرارداده درحالیکه ما به هیچ ازاین سه مورد توجهی نداریم و' دارا و ندار ' از زندگی خود راضی نیستند وهمواره داد نداری می زنند.
آیت الله نعیم آبادی یاد آور شد: شخصی نزد امام راحل رفته و امام در تعریف او گفته بود شما آدم خوبی هستید ولی مثل چوبی هستید ، ما ادم ها را مثل چوپ درست کردیم که تا حرکتی بدهید حرکت می کنند بعضی مواقع یک پرونده 20تا 27سال برای رای قطعی معطل می ماند.
رئیس دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی هم دراین نشست گفت: فرهنگ عمومی به عنوان یکی از مباحث ریشه دارباید در جامعه دنبال وبه مصوبات آن عمل شود.
محمد رضا موالی زاده افزود: امروز بواسطه بالا بردن توانمندی هایمان باید به سمت اقتصاد مقاومتی برویم واین کارتنها با فرهنگ کار و روحیه جمعی امکان پذیر است.
وی ، وفاق ملی وانسجام اجتماعی دربرابر تهدید ها را نیازمند همکاری همه فرق ومذاهب موجود در کشور دانست ویاد آور شد: درسایه وحدت و زیر تعالیم اسلامی فرهنگ کار وتولید معنا پیدا می کند.
6048
تهیه وانتشار : خلیل تنیده

کد خبر: 379465

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT