پربازدیدترین ها

مرکز آمار خبر داد:

رفع موازی کاری و اصلاح قوانین در نظام آماری به تصویب ستاد تدوین برنامه آمار کشور رسید.

در جلسه امروز، رفع موازی‌کاری و اصلاح قوانین در نظام آماری به تصویب ستاد تدوین برنامه آمار کشور رسید. برنامه ملی آمار براساس چارچوب ارائه شده از سوی شورای‌عالی آمار در دو سطح نظام‌آماری(سطح 1) و دستگاه‌های اجرایی(سطح 2) تهیه می‌‌شود و فرایند تصویب آن در شورای‌عالی آمار طی می‌شود. چارچوب تدوین برنامه ملی آمار، سطح 1 تهیه این برنامه است که در شورای‌عالی آمار به تصویب رسید.

این برنامه سومین برنامه پنج ساله نظام آماری کشور است که برای اولین بار با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی کشور در حال تدوین است. از رویکردهای اساسی آن،‌ می‌توان به اصلاح قوانین موجود حوزه آمار،‌تشکیلات، اعتبارات و نیروی انسانی، نظام آماری ثبتی مبنا،‌ حذف موازی کاری و ارتقاء‌ فرهنگ آماری اشاره کرد.

کد خبر: 395056

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT