پربازدیدترین ها

جیرفت

رییس صندوق کارآفرینی کشوردر جیرفت:افراد جویای کار در محل سکونت خود به صندوق کارآفرینی یا سایت صندوق کارآفرینی کشورمراجعه کنند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان رییس صندوق کارآفرینی کشوردر جیرفت از حمایت از شغلهای غیر رسمی و کمک به ایجاد شغلهایمراجعه افراد جویای کاربه سایت صندوق کارآفرینی کشور جدید خبر داد وگفت: افراد جویای کار در محل سکونت خود به صندوق کارآفرینی یا سایت صندوق کارآفرینی کشور مراجعه کنند.
نورالله زاده درادامه با اشاره به ظرفیت خوب استان کرمان در زمینه سرمایه گذاری افزود: سال گذشته 50میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد مشاغل خرد در استان کرمان پرداخت شد و زمینه اشتغال افراد جویای کار رافراهم کرد.
وی با اشاره به اینکه ظرف چند ماه گذشته 20میلیارد تومان تسهیلات ایجاد شغل در کرمان به همت صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده گفت: تا پایان امسال هم با تزریق اعتبارات اشتغالزایی به استان کرمان زمینه دریافت تسهیلات را برای افراد جویای کار فراهم خواهیم کرد.
. وی با بیان اینکه این تسهیلات برای راه اندازی مشاغل کارگاهی و خانگی بوده افزود: با تعیین ایجاد 60هزار فرصت شغلی در هر سال تلاش خواهیم کرد این رقم به نتیجه برسد.
رییس صندوق کارآفرینی کشور از برنامه ریزی برای پرداخت تسهیلات برای تقویت ناوگان حمل ونقل روستایی در جنوب استان کرمان هم خبر داد و گفت:ظرفیت خوب این منطقه کشاورزی است و باید مشاغل مربوط به این حوزه از قبیل حمل ونقل محصولات کشاورزی تقویت شوند.

کد خبر: 395057

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT