پربازدیدترین ها

طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ کلی تورم در کشور در ۱۰ سال گذشته با افزایش بیش از دو برابری از ۱۳.۹ به ۲۸.۶ درصد رسیده است.

مرکز آمار ایران پس از اینکه در اولین اعلام رسمی خود در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم اسفندماه ۹۱ را بر مبنای سال ۸۱ محاسبه و اعلام کرد. تورم فروردین ماه را با تجدید نظر در سال پایه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها مبنای محاسبه نرخ تورم کشور را از سال پایه ۸۱ به سال پایه ۹۰ تغییر داد و اکنون شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری را به تفکیک گروه های خوراکی و غیر خوراکی براساس سال پایه ۸۱ و ۹۰ اعلام کرد.

افزایش هفت برابری شاخص خوراکی، آشامیدنی و دخانیات طی ۱۰ سال

براساس این گزارش شاخص کل گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات از رقم ۱۰۰ در سال ۸۱ به ۵۰۷.۶ در سال ۹۱ افزایش یافته که تغییری نزدیک به هفت برابر را نشان می دهد.

همچنین شاخص گروه های غیر خوراکی، آشامیدنی و دخانیات با طی کردن روندی صعودی از شاخص ۱۰۰ در سال ۸۱ به ۴۳۴.۵ در سال ۹۱ افزایش یافته که بیانگر رشدی حدود چهار برابر است.

شاخص کل گروه های خوراکی، غیر خوراکی و دخانیات بر اساس سال پایه ۸۱ با رشد بیش از پنج برابر از شاخص ۱۰۰ در سال ۸۱ به ۷۰۸ در سال ۹۱ افزایش یافته است.

افزایش بیش از دو برابری نرخ تورم طی ۱۰ سال

نرخ تورم در سال های ۸۲ تا ۹۱ بر مبنای سال ۸۱ از ۱۳.۹ درصد به ۳۱.۵ درصد رسیده که بیانگر افزایش بیش از دو برابری سطح قیمت ها در این سال ها بود.

براین اساس در حالی نرخ تورم گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در سال ۹۱ حدود ۴۷ درصد بوده که نسبت به سال ۸۲ با نرخ تورم ۱۵ درصد بیش از سه برابر شده است.

البته کمترین میزان تورم طی این سال ها در این گروه مربوط به سال ۸۴ با ۱۰.۴ درصد و بیشترین میزان در سال ۹۱ یعنی ۴۷ درصد است.

اما در گروه غیر خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نیز افزایش نرخ تورم در سال های ۸۲ تا۹۱ قابل تامل است چرا که از ۱۳.۵ درصد در سال ۸۲ به ۲۳.۸ درصد در سال ۹۱ افزایش یافته است.

بر این اساس کمترین تورم طی این سال ها در سال ۸۸ با تورم تک رقمی هشت درصد بوده در حالی که سال ۹۱ دارای رکورد تورم در این ۱۰ سال است.

شاخص قیمت کالا و خدمات بر پایه سال ۹۰

شاخص کل قیمت ها به تفکیک گروه های خوراکی، غیر خوراکی و دخانیات بر پایه سال ۹۰ از ۲۵.۹ در سال ۸۱ به ۱۲۸.۶ در سال ۹۱ افزایش یافته است.

در حالی شاخص گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در سال ۹۱ برابر با ۱۴۵.۸ است که شاخص گروه غیر خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این سال به ۱۲۲.۶ رسیده است.

تورم تک رقمی در سال ۸۸


بر اساس این گزارش نرخ تورم کل در گروه خوراکی ها، غیرخوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات بر پایه سال ۹۰ با افزایش بیش از دو برابری از ۱۳.۹ در سال ۸۲ به ۲۸.۶ در سال ۹۱ افزایش یافته است.

این درحالی است که تورم در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نیز با ۱۵ درصد در سال ۸۲ به ۴۵.۸ در سال ۹۱ افزایش سه برابری داشته است.

اما کمترین نرخ تورم این گروه طی این سال ها مربوط به ۱۰.۴ درصد در سال ۸۴ و بیشترین آن مربوط به سال ۹۱ است در مقابل درصد تغییرات شاخص گروه غیر خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در سال ۹۱ با تورم ۲۲.۶ درصدی مواجه بوده است.

همچنین کمترین نرخ تورم این گروه هشت درصد در سال ۸۸ و بیشترین مقدار در سال ۹۱ است.

بر اساس این گزارش تورم در گروه غیر خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات بر اساس سال پایه ۹۰ از ۱۳.۵ در سال ۸۲ به ۲۲.۶ در سال ۹۱ افزایش یافته در حالی که کمترین مقدار تورم این گروه طی این سال ها مربوط به سال ۸۸ با هشت درصد است.

کد خبر: 43919

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT