پربازدیدترین ها

مجری طرح های مهم آبفای استان تهران از تولید سالیانه یک میلیارد متر مکعب آب در تهران خبر داد و گفت: طرح جامع تهران که هم از اعتبارات دولتی و هم اعتبارات جاری آبفای استان تهران است، عدالت کمی و کیفی آب را در تهران برقرار خواهد کرد.

رضا گیاهی با بیان این مطلب افزود: در ترسالی ها، حدود ۷۲ درصد از آب تهران از سدها و ۲۸ درصد باقی مانده از ۴۸۰ حلقه چاه موجود در این شهر، تامین می شود.

گیاهی با بیان اینکه حوزه طرح های مهم آبفای استان تهران برای گذر از موانع بوروکراتیک، ایجاد شده افزود: طرح ماملو و طرح جامع آبرسانی به تهران از جمله طرح های ویژه این حوزه هستند.

وی افزود: سد ماملو با ظرفیت حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب ذخیره از سوی شرکت آب منطقه ای در شرق تهران ساخته شد و بنا داریم با اجرای حدود ۸۷ کیلومتر لوله از پاکدشت تا تهرانسر این آب را به غربی ترین نقطه تهران منتقل کنیم.

وی اضافه کرد: به این ترتیب همه چاه هایی را که در جنوب خط انتقال وجود دارد از مدار بهره برداری خارج و به عنوان یک امر پدافندی نگهداری کنیم که در صورت ضرورت مورد استفاده قرار گیرند. در واقع با انتقال آب ماملو و حذف چاه هایی که از مطلوبیت کمتری برخوردارند جنوب تهران هم مثل شمال تهران از آب مطلوب برخوردار خواهد شد.

گیاهی با بیان اینکه مطلوبیت و مجاز بودن دو مقوله در بحثآلودگی آب است گفت: آب تهران حتی در نقاط جنوبی در محدوه مجاز قرار دارد اما ممکن است در محدوده هایی از تهران مطلوبیت آب بسیار بالاتر باشد اما هیچ نقطه ای وجود ندارد که ما از محدوده مجاز تخطی کرده باشیم.

وی درخصوص نحوه عملیات اجرایی طرح ماملو گفت: از سد ماملو دو خط ۱۶۰۰ میلی متری به تصفیه خانه هفتم که در حال ساخت است رساندیم که تا اواخر پاییز وارد مدار بهره برداری خواهد شد.

وی افزود: از تصفیه خانه هفتم یک خط ۱۸۰۰ میلی متری، آب را در امتداد بزرگراه امام رضا به مخازن ۹۰ هزار مترمکعبی تهران می رساند و سپس وارد بزرگراه دولت آباد بزرگراه آزادگان می شود.

به گفته وی، در حال حاضر برای رسیدن به تهران پارس حدود ۲۰ کیلومتر مسیر در پیش داریم که در این مسیر از کنار بزرگراه آزادگان می گذریم.

وی درخصوص طرح جامع تهران گفت: این طرح که به نام حضرت قمر بنی هاشم مزین شده کل تهران را به صورت یک حلقه بسیار بزرگ، دور خواهد زد.

وی افزود: لوله گذاری هایی با قطر ۲۴۰۰ میلی متر، کل تهران و تصفیه خانه های پنج گانه و نیز تصفیه خانه های ۶ و ۷ را به هم متصل می کند و این طرح که هم از اعتبارات دولتی و هم اعتبارات جاری آبفای استان تهران برخوردار است عدالت کمی و کیفی آب را در کل تهران برقرار خواهد کرد.

کد خبر: 48660

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT