پربازدیدترین ها

ایران خودرو:

گروه صنعتی ایران خودرو هر گونه اخباری مبنی بر تولید مجدد خودرو پیکان را تکذیب کرده و در سایه تلاش جهادگران عرصه تولید، به رغم وجود محدودیت های داخلی و بین المللی، در حال تولید محصولات جدید با برند ملی در راستای کسب افتخار برای ایران اسلامی است.

انتشار خبر دور جدید تحریم های آمریکا در قالب تحریم صنعت خودرو کشورمان، علاوه بر حدس و گمان در ارتباط با ابعاد، گستردگی و تاثیر آن بر این صنعت، برخی را بر آن داشت تا خودی نشان داده و در پوشش نظر کارشناسی سخنانی بی پایه را بر زبان آورند که با توجه به رشد صنعت خودرو در کشور، موجب وهن آن است.

اظهاراتی مبنی بر تولید مجدد خودروی پیکان که از سوی برخی مطرح شده و در رسانه ها انتشار یافته است، خلاف واقعی است که نشان می دهد، گویندگان آن هیچ شناختی از صنعت، به وی‍ژه صنعت خودرو کشور ندارند. بی خبرانی که چشم بر توسعه این صنعت در کشور بسته اند و با ذهن جامانده در گذشته، به تحلیل مسایل روز می پردازند و متاسفانه حمله به صنعت خودرو را دستمایه کسب شهرت برای خود قرار می دهند.

حقیقت این است که صنعت خودرو کشور، بوی‍ژه گروه صنعتی ایران خودرو طی این سال ها با تولید برندهای ملی جدید اوضاع دیگرگونه ای یافته است که در آن امکان تولید مجدد خودرو پیکان و بازگشت به آن وجود ندارد لذا چنین سخنان سخیفی، نه علمی است و نه بهره ای از واقعیت دارد، هرچند در لباس بحثکارشناسی عرضه شود.

گروه صنعتی ایران خودرو با ورود دومین خودرو با برند ملی(رانا) به بازار در سال گذشته و همچنین تولید سومین خودرو با برند ملی(دنا) از سوی این شرکت و عرضه آن تا اواخر سال جاری ثابت کرده است که گام در مسیری بی بازگشت گذاشته است. این موضوع حکایت از آن دارد که صنعتگران در این حوزه تلاش می کنند محصولات خود را مبتنی بر نیازهای روزآمد شده بازار تولیدکنند. تردیدی نیست که محدودیت های اینگونه اگرچه بر سرعت توسعه و رشد تولید تاثیرگذار است و در حکم مانعی در این مسیر تلقی می شود، اما هیچ گاه نتوانسته این چرخ را از حرکت بازدارد.

متاسفانه طی ایام اخیر ملاحظه می شود که برخی دوستان ناآگاه داخلی بیش از دشمنان خارجی در کار ناامید کردن مردم سهم دارند. در جایی که اندک تاملی روشن می سازد که با تغییرات ایجاد شده در سطح فناوری تولید، امکان بازگشت به گذشته ای آنگونه موجود نیست، افشاندن بذر ناامیدی در ذهن مردم بی شک دوستانه و خیرخواهانه نخواهد بود.

در پایان تاکید می شود، گروه صنعتی ایران خودرو هر گونه اخباری مبنی بر تولید مجدد خودرو پیکان را تکذیب کرده و در سایه تلاش جهادگران عرصه تولید، به رغم وجود محدودیت های داخلی و بین المللی، در حال تولید محصولات جدید با برند ملی در راستای کسب افتخار برای ایران اسلامی است.

کد خبر: 50547

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT