پربازدیدترین ها

بر اساس آمار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بزرگ ترین اقتصادهای دنیا بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی آنها گردآوری شده است.

نمودار زیر بر اساس سهم هر کشور از اقتصاد دنیا طراحی شده است.
کد خبر: 71016

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT