پربازدیدترین ها

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اشاره به محدویت قانون برای جابه جایی کارمندان دولت گفت: استخدام های انجام شده مهرآفرین به زودی تعیین تکلیف می شود.

عبدالعلی تاجی با اشاره به آخرین وضعیت استخدام رسمی دستگاههای دولتی اظهار داشت: اخیرا هیئت وزیران مصوبه طرح استخدام مهر آفرین را لغو کرد، اما بخش هایی از استخدام که با قوانین و مقررات مغایرت ندارد، اجرا یا عدم اجرای آن موکول به نظر آقای عسگری آزاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شده است.

معاون حقوقی امور مجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: اکنون این موضوع در حال بررسی است که بخشی از آن مربوط به مجوزهای استخدام دستگاه ها و استان ها است و همچنین در برخی استان ها آزمون هایی نیز برگزار شده است.

وی ادامه داد: برخی افراد حتی مصاحبه و گزینش استخدام را انجام دادند و البته هنوز شناسه استخدام نگرفتند.

تاجی درباره اینکه افراد گزینش شده آیا استخدام می شوند یا موضوع لغو خواهد شد، گفت: راجع به همه این موضوعات، بحثو بررسی صورت خواهد گرفت و به زودی نتیجه اعلام نتیجه خواهد شد.

به گفته تاجی، افرادی که از طریق ماده ۵۷ برنامه پنجم با آزمون داخلی استخدام آنها برگزار شده، ایراد گرفتند و استخدام هایی که انجام نشده لغو شده است و برای استخدام های اجرا شده نیز معاونت تصمیم گیری خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که منابع مورد نیاز استخدام ها چقدر خواهد بود، گفت: قطعا در بحثاستخدام ها و منابع مورد نیاز، نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اخذ خواهد شد.

تاجی یادآور شد: در دولت قبل به همه استان ها مجوز استخدام داده شده است.

معاون حقوقی امور مجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: در برخی استان ها مانند خوزستان و کرمان استخدام ها انجام شده و آزمون نیز برگزار شده است و به زودی اعلام نظر خواهد شد.

وی در خصوص بیشترین تقاضاهای جذب نیرو و استخدام بیان داشت: وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده است برای بخش های مختلف نیاز به نیروی انسانی دارد و همچنین وزارت آموزش و پرورش عنوان کرده ۵۰ هزار نیروی مازاد و در عین حال ۵۰ هزار نیرو کسری دارد.

تاجی عنوان کرد: در وزارت آموزش و پرورش نیاز به ساماندهی نیروها داشته که در مقررات و آئین نامه ها محدودیت وجود دارد که باید از طریق مجلس جابه جایی نیروها و کارکنان دولت دیگر نیاز به رضایت کارمند نداشته باشد، تا بتوان بخشی از این مشکل را حل کرد و در استان ها امکان جابه جایی در دیگر استان ها فراهم شود.

کد خبر: 74067

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT