پربازدیدترین ها

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخی برای اقدامات اخیر در حذف ایران کد نداشته باشد، ناچار می شویم این موضوع را در قالب سئوال از وی در مجلس پیگیری کنیم.

مجید منصوری گفت: تصمیماتی که منجر به قطع یک روند قانونی در امر نظارت بر تجارت می شود تبعات بدی در جامعه برجای می گذارد. نمانیده لنجان با تاکید بر اینکه متوقف کردن سیستم ایران کد از فرایند تجارت باید بر مبنای کار کارشناسی باشد نه تصمیمات زودگذر افزود: اگر طرحی ناکارآمد ارزیابی شد نباید به یکباره آن را تعطیل کرد بلکه باید طرح جایگرینی برای آن اعمال کرده و سیستم جدیدی را پایه گذاری کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارداشت: به نظر می رسد دولت هنوز طرح جایگزینی برای سیستم ایران کد ندارد و نداشتن طرح جامع و جایگزین نشان می دهد که اجرا نشدن سیستم قبلی، کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

منصوری خاطرنشان کرد: چنانچه وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخی برای اقدامات اخیر در مورد حذف سیستم ایران کد نداشته باشد ناچار هستیم این امر را در قالب یک سئوال در صحن علنی از او مطرح کنیم.

کد خبر: 74077

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT