پربازدیدترین ها

کمیته اطلاع رسانی اعتصاب غذا در زندان های رژیم اسرائیل اعلام کرد بیش از 200 اسیر در زندان های نفحه، ریمون و ایشل به منظور یاری رفقایشان که از 35 روز پیش نبرد "کرامت" را آغاز کرده اند، به اعتصاب کنندگان پیوستند.

العالم - فلسطین اشغالی
خبرنگار شبکه العالم روز یکشنبه گزارش داد، این کمیته با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این اقدام در پاسخ به ادامه لجاجت و سرسختی مدیریت زندان های اسرائیلی در عدم تأمین خواسته های اسرا صورت می گیرد.
در همین راستا "عیسی قراقع"، رئیس امور اسرا و آزادشدگان فلسطینی از سازمان بین المللی صلیب سرخ خواست موضع جامعی در خصوص وضعیت بهداشتی و سلامتی اسرایی که دست به اعتصاب غذا زده اند، اتخاذ کند.
حدود 1800 اسیر فلسطینی از 35 روز پیش برای مطالبه حقوق اساسی شان دست به اعتصاب غذا زده اند، این در حالی است که اوضاع سلامتی برخی از آنها وخیم گزارش شده است.
208

کد خبر: 359994

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT