پربازدیدترین ها

معاون جهاد دانشگاهی استان کرمان عنوان کرد:

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان کرمان گفت: میزان تولید انرژی های تجدیدپذیر در استان کرمان صفر است.

به گزارش ایسنا، دکتر رضا رضایی در پنل های تخصصی پیشران های توسعه استان کرمان در جهاد دانشگاهی اظهار کرد: شاید تولید داشته باشیم، اما برقی را به شبکه وارد نمی کنند. برای رفع تعارض های موجود در بخش تامین انرژی، استفاده از انرژی های نو از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: طرح آمایش استان کرمان سال قبل با برگزاری کارگروه های مختلف آمایش مورد بررسی و بخش اول مطالعات و وضعیت موجود استان تدوین و در شورای توسعه و برنامه ریزی استان با حضور استاندار کرمان تصویب شد.

وی افزود: در راستای اجرای بخش دوم مطالعات تدوین طرح آمایش استان، پنل های متعددی، برنامه ریزی شد که نخستین دوره آن اسفندماه سال 95 برگزار و سری دوم کار طی دو روز اخیر با هفت پنل ساختار تولید، فرهنگی و اجتماعی، تولید و مصرف انرژی برگزار شد. تاسیسات و زیرساخت های انرژی از زیرساخت های پشتیبان تولید محسوب می شوند. هم اکنون نسبت به سال 93 ظرفیت عملی نیروگاه های استان کرمان دو برابر شده و تقریبا از سال 85 تا 95 این ظرفیت 2 و نیم تا سه برابر شده است.

وی با بیان اینکه حدود 4.19 درصد از قدرت اسمی نیروگاه های کشور متعلق به استان کرمان است تصریح کرد: نیروگاه های سیکل ترکیبی بیشترین میزان تولید برق استان کرمان یعنی معادل 10.71 درصد به خود اختصاص داده است.

رضایی با بیان اینکه بیشترین رشد در خطوط انتقال برق در استان کرمان از سال 73 تا 93 اتفاق افتاده و تقریبا دو برابر شده است، بیان کرد: تراکم پست های برق در نقاط شمالی استان قرار گرفته‌اند و بیشترین مصرف برق را در بخش کشاورزی داریم، ضمن آنکه بخش دوم مصرف کننده برق در استان حوزه های صنعت و معدن و بعد از آن مصارف خانگی است.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان کرمان گفت: بخش کشاورزی بیشترین مصرف برق را دارد و با توجه به توزیع شهرستانی، بیشترین میزان سهم شهرستان رفسنجان است.


وی با اشاره به عدم توازن سهم شهرستان ها در شبکه گذاری گاز اظها کرد: با وجود پتانسیل بالای استان کرمان در انرژی های تجدیدپذیر، از این بخش استفاده نشده است.

رضایی با بیان اینکه تولید آب از منابع غیرمتعارف از جمله پیشران های توسعه است و یکی از راه ها تولید آب از رطوبت هواست، بیان کرد: تولید و مصرف برق شبکه ای، تولید و مصرف برق پراکنده، تولید انرژی تجدیدپذیر و پاک در راستای توسعه پایدار از جمله عوامل کلیدی در پیشران های تولید و مصرف انرژی است و نیاز است در تولید و مصرف، بهره وری افزایش پیدا کند.

معاون پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی کشور نیز گفت: توسعه سواحل مکران مورد توجه در طرح آمایش استان کرمان است و همه مباحث بر برنامه های ما در جنوب شرق تاثیر دارد.

قاسمی در پنل تخصصی "تولید و مصرف انرژی" به عنوان یکی از پیشران های توسعه استان کرمان در جهاد دانشگاهی کرمان اظهار کرد: در فرآیندهای منجر به برنامه ریزی و در رویکردهای علمی، دو پارادایم اصلی هنجاری و اکتشافی مورد توجه برنامه ریزان و نظریه پردازان بوده است.

وی افزود: ما آینده های محتمل داریم و اگر به موضوع و هدفی رسیدیم که فکر نمی کردیم، اتفاق بیفتد، باید همیشه برای آن سناریوهای جایگزین داشته باشیم و در این برنامه ریزیها باید هشت گام از جمله شناخت موضوع اصلی، شناخت عوامل اصلی و نیروهای پیشران کلیدی برداریم.

قاسمی با اشاره به تدوین طرح آمایش استان کرمان تصریح کرد: می خواهیم به ایجاد تعادل در استان رسیده و اقتصاد استان را تقویت کنیم که توجه به عوامل کلیدی موثر در این زمینه می توانند موفقیت و شکست ما را رقم بزنند.

معاون پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی کشور با بیان اینکه پیشران ها از روندهایی که در طول تاریخ شکل گرفته اند، به دست می آیند، اظهار کرد: قرار است استان کرمان به اقتصاد متنوع و دانش پایه دست پیدا کند و در این راستا می خواهیم بدانیم انرژی چه کمکی می تواند انجام دهد؟
انتهای پیام

کد خبر: 361342

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT