پربازدیدترین ها

الجزایر-ایرنا-عبد المجید تبون نخست وزیر جدید الجزایر که روز گذشته عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری این کشور وی را مامور تشکیل کابینه کرد،روز پنجشنبه اسامی وزیران کابینه خود را اعلام کرد.

به گزارش ایرنا و به نقل از شبکه تلویزیونی ' الجزائریه 3' اسامی کابینه جدید تبون به شرح زیر است:
**وزیران جدید :
وزیر حمل و نقل:عبدالغانی زعلان
وزیر مسکن: یوسف شرفه
وزیر ارتباطات: جمال کعوان
وزیر صنعت و معدن:بده محجوب
وزیرانرژی:مصطفی قیتونی
وزیر کار: مراد زمالی

**وزیران ابقا شده:
وزیر کشور :نورالدین بدوی
وزیردادگستری:الطیب لوح
وزیر امور دینی :محمد عیسی
وزیر آموزش و پرورش:نوریه بن غبریط
وزیر امور مجاهدین:الطیب زیتونی
وزیر فرهنگ: عزالدین میهوبی
وزیرفناوری ارتباطات:هدی ایمان فرغون
وزیر ورزش و جوانان:الهادی ولد علی
وزیر آموزش عالی:الطاهر حجار
همچنین احمد قاید صالح معاون وزیر دفاع و عبدالقادر مساهل وزیر امور خارجه ، عبدالرحمان راویه وزیر امور مالی،محمد مبارکی وزیر آموزش حرفه ها ،غنیه الدالیه وزیر همبستگی ملی و زنان،عبدالقادر بوعزقی وزیر کشاورزی؛محمد ساسی وزیر بازرگانی، حسین نسیب وزیر منابع آبی ،مسعود بن عقون وزیر گردشگری،مختار حزبلاوی وزیر بهداشت،الطاهر خاوه وزیر روابط با پارلمان و فاطمه الزهرا زرواطی به عنوان وزیر محیط ریست و انرژی های نو معرفی شدند.
شبد**خاورم **2041**1010
انتشار:حسن معظمی

کد خبر: 361453

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT