پربازدیدترین ها

وکیل سازمان تامین اجتماعی گفت: دادگاه سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی امروز دوشنبه در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی و به صورت غیرعلنی برگزار شد.

خبرگزاری ایرنا: وکیل سازمان تامین اجتماعی گفت: دادگاه سعید مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی امروز دوشنبه در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی و به صورت غیرعلنی برگزار شد.

مجتبی نظری در این باره افزود: امروز دادگاه به دلیل بیماری سعید مرتضوی بدون حضور وی برگزار شد، چون وکیل وی اعلام کرد که مرتضوی قادر به حرکت نیست.
وی تصریح کرد: همچنین وکیل مرتضوی گواهی پزشکی برای وی به دادگاه ارائه داد و پس از آن جلسه دادگاه برقرار شد و وکیلش نیز از مرتضوی دفاع کرد.
نظری ادامه داد: سعید مرتضوی در رابطه با تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی با حکم دادگاه بدوی، به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود که سال گذشته با اعتراض ما و سعید مرتضوی، پرونده به دیوان عالی ارسال شد و در نهایت با نظر دیوان به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر برای بررسی ارسال شد.
وی اضافه کرد: بخش دیگری از پرونده سعید مرتضوی که مربوط به تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه بود با اعتراض ما و سعید مرتضوی به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد که همچنان در حال بررسی است.
وکیل سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: امروز در جلسه دادگاه تجدیدنظر بحث تصدی غیرقانونی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه پرونده سعید مرتضوی برای ما بسیار اهمیت دارد، افزود: احتمال داده می شود که ختم رسیدگی این پرونده را اعلام کنند.
نظری با بیان اینکه فعالیت سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی بوده است، گفت: ما نمی خواستیم این فرد چنین سمتی در سازمان تامین اجتماعی داشته باشدچون طبق قانون واجد شرایط نبوده و تمام پولی که به عنوان حقوق و مزایا دریافت کرده بوده ، غیرمشروع است.

کد خبر: 401862

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT