پربازدیدترین ها

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: مردمسالاری یک جاده دو طرفه است و نباید دولتمردان فکر کنند مردم برای رای دادن و راهپیمایی خوب هستند ولی آنجا که نوبت آنها می شود یا جاده بسته و یا ممنوع است.

محسن رضایی شامگاه یکشنبه در جمع مردم گرگان اظهار داشت: از برنامه های من این است که رابطه دولت با مردم را درست کنم و باید این رابطه دو طرفه باشد، مردم در راهپیماییها و دفاع از وطن شرکت می کنند ولی دولتمردان نیز نباید کم بگذارند و باید با همه قوت و توان برای مردم برنامه ریزی کنند و نگویند چون مردم به رای دادند، نباید چیزی خاصی بگوییم و آنها ما را کشف کردند.

کویر را بهشت می کنم

وی تاکید کرد: دولتمردان وقتی سرقدرت می آیند باید پاسخگو باشند وضمانت حرفهای من ایست که من اقبالگرم و همه مناطق سرسبز ایران و جنگلها را بگیرند و در کویر جوانان ایران را به دست من دهند، من کویر را تبدیل به بهشت می کنم.

رضایی بیان داشت: کسی نمی داند، در دل مردم ایران چه گنج عظیمی نهفته است و جوانان بااستعداد، قدرتمند و با شعوری داریم و باید جوانان را به صحنه آوریم و با کمک آنان می توانیم کشور را به ثروتمندترین کشور منطقه تبدیل کنیم.

جوانان ضمانت اجرایی ام هستند

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: ضمانت اجرای من جوانان عزیز هستند که تابحال دوبار در زندگی ام آنان را امتحان کرده ام و در طی حوادثانقلاب رد سال ۵۷ و در دفاع مقدس با تکیه بر جوانان به توفیق دست یافتیم.

گرانی و بیکاری با شیوه مدیریتی کنونی رفع نمی شود

وی گفت: به فضل پروردگار در سالهای آینده این اژدهای گرانی و دشواری را رفع خواهیم کرد، البته با این شیوه اداری و مدیریتی که داریم، گرانی و بیکاری در حال حجاضر رفع نمی شود.

محسن رضایی گفت: اولین کار دولت من اینست که رابطه دولت و مردم را عوض کنیم و مشارکت مردم و پاسخگویی دولتمردان را محقق کنیم، اقتصاد و فرهنگ را به دست مردم دهیم و دولت حمایت و نظارت کند.

وی اظهار داشت: اگر نظارت دولت بود سه هزار میلیاردها و فسادها شکل نمی گرفت و اگر نظارت باشد، پارتی بازی و رشوه خواری در مملکت شکل نمی گیرد و دولت باید وظیفه خود را انجام دهد و مردم را پشتیبانی کند.

طلای سفید آرام آرام جان باخت

رضایی به حادثه تلخ طلای سفید در گلستان اشاره و اضافه کرد: طلای سفید مثل موجود زنده ای بود که آرام ارام جان از بدنش جدا شد ولی کسی به آن توجه نکرد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: سیاست، امنیت در ایران صاحب دارد ولی اقتصاد در کشور صاحب ندارد، تولید کشاورزی و صنعت و اشتغال صاحب ندارد درحالیکه اقتصاد نیز باید متولی داشته باشد و از برنامه های این است که شورای عالی اقتصاد را در کشور را شکل دهم تا به کوچکترین حوادثمثل تعطیلی کارخانجات، مشکلات کشاورزی و صنعتی رسیدگی شود.

وی در پاسخ به اینکه چرا می خواهیم ایالتهای اقتصادی را ایجاد کنیم، گفت: چرا که اقتصاد صاحب پیدا کند، کشاورزی، صنعت و فعالیتهای علمی و پژوهشی صاحب پیدا کند.

وی گفت: تولید ارزش از پژوهش شروع می شود و آموزش، تولید، تجارت ختم می شود و همه اینها حلقه هایی هستند که زنجیزه وار متصل هستند ولی اکنون این زنجیره ها قطع هستند.

رضایی گفت: از برنامه های دیگر اینست که خیزش عمومی در کشور ایجاد کنم و مردم را به صحنه آورم و تولید ثروت و درآمد در کشور ایجاد شود.

وی افزود: پنج گروه کسب و کار خانگی درست می کنم، یارانمه سبز به کشاورزان می دهم تا کشاورزی سنتی را تبدیل به کشاورزی صنعتی کنم.

وی اظهار داشت: متوسط تولید کشاورزان در هر روستا، در ابتدای برنامه پنجم پنج تن در هکتار بود که اکنون به ۴.۵ تن کاشه یافت، یعنی ۵۰۰ کیلوگرم عقب نشینی کردیم و بهره وری آب، خاک، و کشت پایین آمده و زهینه ها بالا رفته است.

اقتصاد به سرازیری افتاده است

وی اظهار داشت: با بالارفتن هزنیه ها، درآمد بالا نرفته است و گرانی ها افسار گسیخته شده است و تیم اقتصاد ایران به سرازیری افتاده است.

رضایی تصریح کرد اگر بخواهیم رابطه دولت و مردم را درست کنیم، کار، شغل و ثروت ایجاد کینم و سیاست خارجی را درست کنیم.

اجازه وقت کشی در مذاکرات را نمی دهم

این کاندیدای ریاست جمهوری گفت: آمریکا و اروپاییها در مذاکرات زمان می شکند و نباید اجازه دهیم زمان بگذرد و کاری می کنیم که مذاکرات به ثمر بنشیند و جلوی تحریمهای بیشتر گرفته شود و مثل گذشته اجازه وقت کشی نمی دهیم.

رضایی گفت: هر چه زمان بگذرد و تحریمهای مردم را از پای دراورد و ایران اسلامی را از پای درآورد و ما برای مذاکرات برنامه داریم و بنرامه های را به تصویب رهبری می رساانیم و بعد در کشور اجرا می کنیم.
رضایی در جمع مردم گلستان در ناهارخوران افزود: بیرون کردن فقرو بیکاری از این کشور یک جبهه مقدس است و سالهای آینده سالهای تحول در اقتصاد، فرهنگ و سیاست است.

سیاست خارجی فعال و کارآمد باشد

وی با تاکید بر اینکه سیاست خارجی ما باید فعال، کارآمد و موثر باشد افزود: ایران می توانند با سیاست خارجی، فعال، کارآمد و موثر به عنوان بازیگر بین المللی و منطقه ای تبدیل شود.

وی درباره فرهنگ بیان داشت: مقوله فرهنگ مسئله بسیار مهمی است و باید فرهنگ کار و تلاش را درست کنیم، اخلاق را به سیاست بر می گردانم و دولت را اخلاقی درست می کنیم و اگر دولتمردان اخلاق را رعایت کنند، جامعه فرهنگی می شود.

وی اظهار داشت: اگر بجای دعوا روی مسائل شخصی روی فقر و گرانی دعوا کنیم، اگر روابط دولتمردان را درست کنیم و اعتماد را به مردم برگردانیم، فرهنگ بخودی خود درست می شود.

وی تاکید کرد: اگر اخلاق درست و سیاست و اخلاق در کشور تقویت شود، فرهنگ نیز درست می شود.

رضایی در بحثفرهنگی بیان داشت: اگر برای مردم کار کنیم در ایجاد فرهنگ در کشور موثر خواهیم بود و من هم در رفتار خود و هم در رفتار دلتمردان، سیاسی، تیم اقتصادی و فرهنگی را اخلاقی می کنم و کشور و استانها منبا تولید فرهنگ هستند.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: استان گلستان تابلویی از ایران بوده و اقوام مختلفی در استان وجود دارد که فرهنگهای جالبی دارند و همه اقوام، منبع عظیمی از تولید فرهنگ می توانند باشند و شعر، هنر و ادبیات تولید کنند و ما سعی می کنیم فرهنگ اقوام را تقویت کنیم.

رضایی گفت: من افتخارم این است که دست من، دست اقوام ایرانی است و یکبار دیگر دستم را بسوی مردم ایران دراز می کنم تا بتوانم خدمت کنم.

وی همچنین با اشاره به نقص فنی هواپیمایی که با آن عازم گلستان شده بود نیز دلیل نقص نقص فنی را نقص در رادار هواپیما اعلام کرد.

کد خبر: 45173

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT