پربازدیدترین ها

دکتر محمد باقر قالیباف؛ این روزها مانند هرنامزد انتخاباتی دیگر به شدت مشغول معرفی خود به مردم و حضور در مناطق مختلف کشوراست. سوای این فعالیت ها، قالیباف با لحن آرام و مردمی خود و با صداقت و اعتماد به نفس، به تدریج به درجه بالایی از کسب محبوبیت در اکثر شهرها و روستاهای کشوراست.

محبوبیت قالیباف درشهرها و روستاهای کشور بالاتر رفته است

دکتر محمد باقر قالیباف؛ این روزها مانند هرنامزد انتخاباتی دیگر به شدت مشغول معرفی خود به مردم و حضور در مناطق مختلف کشوراست. سوای این فعالیت ها، قالیباف با لحن آرام و مردمی خود و با صداقت و اعتماد به نفس، به تدریج به درجه بالایی از کسب محبوبیت در اکثر شهرها و روستاهای کشوراست.

این روزها همه کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درسراسر کشور با حضور در مناطق و محافل گوناگون تلاش دارند تا هرکدام خودشان را بهتر معرفی و درمعرض قضاوت مردم قراردهند و البته این عمل، درچارچوب قوانین، بسیار مطلوب و مناسب ارزیابی می شود.

گمانه زنی هایی که با بهره گیری از ابزارهای رسانه ای قوی و فراگیر و به صورتی نامحسوس و زیرکانه درخصوص کاندیداها انجام می شود، این نکته را به اذهان و افکارعمومی القاء و متبادر می کند که گویی همه این مبارزات انتخاباتی در چنبره ی انتخابی ناگزیر و هدایت شده قرارمی گیرد.

متاسفانه با این که تا کنون فضای انتخابات مطلوب و آرام و مساعد ارزیابی می شود، اما متخصصان رسانه به خوبی می دانند که ساختن یک اسوه، نمونه و الگو از چیزی که اساسا " وجود خارجی نداشته و یا اگر هم در محیط دیده می شود و می توان به عنوان یک واقعیت به آن نگاه کرد، عنصری ذی مدخل و موثر نبوده و نیست، در حدی نشان داده می شود که نمی بایستی چنین باشد و چنین هم نیست.

مردم البته قدر و اندازه کاندیداها را بهتر از هررسانه می دانند و خود می توانند بهتر از آنها تشخیص دهند. دکتر محمد باقر قالیباف به خاطر این که نیرویی کاملا " مردمی، پویا، دارای برنامه، و متخلق به اخلاق اسلامی و انتخاباتی است و هرگز پارا فراتر از قانون نمی گذارد، بدون هیچ تردیدی مورد نظر مردم است و محبوبیت این انسان فرهیخته، اهل عمل، توانمند، دلسوز و چاره ساز مشکلات عدیده ی مملکت، هرلحظه درهمه استان ها، شهرها، و روستاهای کشور روبه فزونی است.

دم زدن از سیاست های پولی و مالی، تغییر روند اقتصادی و برنامه های از پیش اجراشده ای که معضلات زیادی را به وجود آورده است، تغییر در سیاست خارجی، و کوه بزرگی از شعارو وعده و وعیدی که کاندیداها درشور والتهابات انتخابات می دهند، بی گمان خارج از اراده و توان آنها برای ایجاد تغییرات ساختاری درسیاست های راهبردی اقتصادی و سیاسی مملکت است.

دکتر محمد باقر قالیباف بارها با ظرافت و دقت تمام به این مسایل اشاره، و توان یک رییس جمهور را با وجود چنین شرایطی نامحدود ارزیابی ننموده و پیوسته واقعیات را گفته اند که همین مساله خود، برمحبوبیت وی به خاطر صداقتی که دارند، افزوده است.

تاکید می شود سیاستی که در قالب اموررسانه ای درپیش است، پنهان نمودن چهره ی قالیباف در زیر بار خرواری از تبلیغات است که البته این سیاست به هیچ وجه موفق نخواهد شد و بالاخره مردم بهتر از سیاست گزاران خواهند فهمید که چه کسی دلسوز واقعی آنهاست و درواقع می تواند ملت را از بحرانی که گریبانش را گرفته، نجات بخشد.

مسلم است که چهارسال کاربرای این همه نقیصه و ضعف و مشکل، مدتی محدود است و تاکید آقای دکتر قالیباف بر تثبیت اوضاع طی دوسال و عمل به برنامه ها برای کاهش تدریجی قیمت ها و ممانعت اکید از بالارفتن آنها در مرحله بعدی، یک واقعیت محض و صداقتی انکارناپذیراست. آقای قالیباف درعمل نشان داده اند که می توانند و مرد روزهای بحران و سازندگی در اوضاع و شرایط دشوارهستند.

کد خبر: 45193

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT