پربازدیدترین ها

درگفت وگوی اختصاصی با ایرنا؛

تهران- ایرنا - براساس مصوبه شورای عالی اداری سازمان ملی مهارجت با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تاسیس می شود.

به گزارش ایرنا، شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی برای تمرکز سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط موثر با نهادهای سازمان های بین المللی تشکیل می شود.
براساس این مصوبه وظایف و اختیارات سازمان و نحوه همکاری دستگاه های اجرایی در انجام وظایف، مطابق قانون مشخص می شود.
سازمان از نظر استقلال تشکیلاتی، در سطح ستاد مرکزی سازماندهی شده و وظایف استانی و شهرستانی آن، کماکان در استانداری ها و فرمانداری ها انجام خواهد شد.
وزارت کشور لایحه تشکیل این سازمان را با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه های ذیربط در امور اتباع بیگانه، همراه با ماموریت و شرح وظایف سازمان، طی مدت سه ماه تهیه و به هیات وزیران ارائه می کند.
به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین سرشماری نفوس در سال 1395 حدود یک میلیون و 584 هزار نفر تبعه افغانستان، 34 هزار و 500 نفر با تابعیت عراق و 14 هزار و 320 نفر از اتباع پاکستان در ایران ساکن بودند.
بر این اساس بیش از 95 درصد جمعیت مهاجران در ایران را اتباع افغان تشکیل می‌دهد.
اقتصام**9132*2025

کد خبر: 461620

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT