پربازدیدترین ها

«] آیت الله[خامنه ای شبیه زمامداران شوروی نیست. او برخلاف انقلابیون خسته شوروی در اواخر قرن بیستم که خود را زیر لفاظی ها پنهان می کردند اما خودشان روز به روز بی اعتقادتر می شدند، وقتی از رهاندن خاورمیانه از چنگال شیطان بزرگ سخن می گوید، کاملاً جدی و مصمم است.»

ری تکیه کارشناس ارشد شورای روابط خارجی آمریکا ضمن انتشار این مطلب به موضوع چالش کاخ سفید با جمهوری اسلامی ایران پرداخت. وی در این نوشته خاطرنشان می کند: «انتخابات ریاست جمهوری ایران بار دیگر این پرسش را ایجاد کرده است که کدام نامزد می تواند جمهوری اسلامی را به سوی میانه روی و عملگرایی سوق دهد. نکته ای که در این گمانه زنی ها نادیده گرفته می شود این است که حکومت دین سالار ایران توسط یک ایدئولوژی تعریف می شود که غرب را شیطان می داند.
وی می افزاید: حامیان و پاسداران این حکومت اسلامگرا با جدیت باور دارند که آمریکا نه تنها دشمن کشور آنها بلکه دشمن جهان مسلمان است. بعید می نماید رئیس جمهور بعدی که از وفاداران به رژیم است، این فرهنگ سیاسی را عوض کند.»
وی معتقد است: «یک نگاه دقیق تر به سیاست خارجی ایران نشان می دهد که نمی توان با مراجعه به سیاست خارجی شوروی و چین طی سال های جنگ سرد رفتار ایران را در قبال آمریکا پیش بینی کرد.»
نویسنده کتاب های «پاسداران انقلاب» و «ایران مخفی» می افزاید: «(آیت الله) خامنه ای معتقد است که خاورمیانه کنونی صحنه درگیری و کشمکش اسلامگراها با آمریکا و عوامل آن است. این مناقشه در محله های فقیرنشین لبنان، در مرزهای فراموش شده عراق و به شدیدترین شکل آن در سوریه جریان دارد و مأموریت الهی ایران تنها در صورتی می تواند محقق شود که سلطه آمریکا بر منطقه برچیده شود. به همین خاطر وقتی رهبر ایران از درخشش مقاومت و نقشه های شوم آمریکا صحبت می کند، درصدد به جنبش درآوردن یک سری مفهوم های انتزاعی نیست بلکه در حال تشریح جهان بینی اسلامی است.»
ری تکیه در ادامه می نویسد: «(آیت الله) خامنه ای برخلاف انقلابیون خسته شوروی در اواخر قرن بیستم که خود را زیر لفاظی هایی پنهان می کردند و خودشان نیز روز به روز به آنها بی اعتقادتر می شدند، وقتی از رهانیدن خاورمیانه از چنگال های «شیطان بزرگ» سخن می گوید کاملاً جدی و مصمم است. برنامه بلندپروازانه هسته ای ایران را می توان از این منظر درک کرد چرا که ایران عقیده دارد که از این طریق به بهترین وجه می تواند شأن خود را تحکیم کند. عضو شورای روابط خارجی آمریکا در ادامه به موضوع استحاله انقلاب چین پرداخت و نوشت: مائو برای دفع مزاحمت شوروی به آمریکا نیاز داشت. نیکسون می توانست به خود دلداری بدهد که سخنرانی های آتشین مائو، تعهد وی به غرب را تهدید نمی کند اما در مورد] آیت الله[خامنه ای چنین چیزی وجود ندارد.

کد خبر: 47728

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT