پربازدیدترین ها

جلسه امروز هیئت دولت طبق سنوات گذشته در ساختمان جلسات هیئت دولت با حضور محمود احمدی نژاد برگزار شد.

جلسه امروز هیئت دولت بر طبق سنوات گذشته در ساختمان جلسات هیئت دولت با حضور محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسلامی ایران برگزار شد.

در این جلسه که علاوه بر رییس جمهور معاونین رییس جمهور نیز حضور داشتند، برخی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی مورد بحثو تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین جلسه امروز هیئت دولت به دلیل برگزاری جلسه امروز صبح هیئت امنای بانک مرکزی با تاخیر آغاز شد و دو ساعت پس از نماز ظهر و عصر ادامه یافت.

کد خبر: 48391

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT