پربازدیدترین ها

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: عدم حضور معاونین پارلمانی وزرا موجب حضور وزرا و سؤالات متعدد از آنان می شود که این باتوجه به شرایط فعلی کشور به نفع مردم نیست.

امیر خجسته نماینده مردم همدان در خانه ملت در گفت وگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارسبا بیان اینکه سؤال از وزرا حق نمایندگان است اظهار داشت: آنچه که در اینجا قابل ذکر است این است که کوتاهی و قصور معاونین پارلمانی دولت به وضوح دیده می شود که این قصور و کوتاهی حضور وزرا در مجلس و سؤال از آنان را به دنبال دارد.

وی افزود: معاونین پارلمانی وزرا در مجلس و پاسخگویی آنها به نمایندگان حضور وزرا در مجلس را به حداقل می رساند همانطور که در دوره دولت قبل ما شاهد این موضوع بودیم.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه مجلس با تمام توان به دنبال تعامل با سایر قواست خاطرنشان کرد: عدم حضور معاونین پارلمانی وزارتخانه ها در مجلس و سؤال از وزرا موجب ایجاد چالش در کشور می شود که موضوع با توجه به شرایط موجود به سود کشور نیست و تنها مردم هستند که از این اقدامات متضرر می شوند.

انتهای پیام /

کد خبر: 92575

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT