پربازدیدترین ها

عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان:

عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: هیئت نظارت بر نمایندگان مورادی از نطق علی مطهری درباره قوه قضائیه مورد ایراد دانست.

عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا و دهاقان در خانه ملت در گفت وگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارسبا اشاره به جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مورد بررسی موضوع نطق علی مطهری در صحن علنی مجلس اظهار داشت: این موضوع در جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و جز یکی دو مورد از اظهارات علی مطهری در این نطق در ارتباط با قوه قضائیه سایر بخش ها را در راستای ایفای وظایف نمایندگی دانسته شد.

وی افزود: اعضای هیئت در مواردی که در ارتباط با نطق مطهری جای بحثو بررسی داشت به جمع بندی نرسیدند و بررسی این پرونده در جلسه بعدی هیئت ادامه خواهد داشت.

عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: انتظار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از دادستانی تهران این است تا در مواردی همچون نطق علی مطهری پیش از آنکه اقدام به صدور بیانیه کند از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در این ارتباط که موضوع مطروحه در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده یا نه استعلام بگیرد.

کد خبر: 92619

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT