پربازدیدترین ها

دبیر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۳ به فارس خبر داد

دبیر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۳ گفت: رئیس جمهور در جلسه نمایندگان با وی قول داد تا تکلیف هدفمندی یارانه ها را در قالب یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه ای در بودجه سال ۹۳ روشن کند.

ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در خانه ملت در گفت وگو با خبرنبگار پارلمانیخبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه امروز اعضای کمیسیون تلفین با رئیس جمهور گفت: در این جلسه که علاوه بر کمیسیون تلفین اعضای کمیسیون اقتصادی و نیز رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس و نواب رئیس اول و دوم مجلس حضور داشتند موضوعات مختلفی از جمله بحثهدفمندی یارانه ها و سایر مسائل و مشکلات امروز کشور مورد بحثو بررسی قرار گرفت.

وی درباره دستاورد این نشست تصریح کرد: رئیس جمهور در این نشست قول داد تا در بودجه سال ۹۳ هدفمندی یارانه ها را در یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه ای اعمال و تکلیف آن را روشن کند.

دبیر کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: مسائل قابل توجهی در این جلسه مورد بحثو بررسی قرار گرفت که از جمله آن می توان به مسائل مربوط به حوزه فرهنگ عمومی، انرژی، اقتصادی، سلامت، بهداشت یا مشکلات ناشی از تحریم اشاره کرد.

ندیمی افزود: بحثافزایش قیمت انرژی، کمک به اقشار آسیب پذیر شرایط امروز یارانه ها و کسری ها در این حوزه مسائل مربوط به تورم و اقشار آسیب پذیر و کثیری مباحثمربوط به بحثرفاه و شرایط امروز اقتصادی ایران توسط حاضرین در این جلسه مورد بحثو بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم سیاهکل در خانه ملت گفت: این نشست آغازی برای تصمیم سازی بود که خروجی اولیه آن را در بحثبودجه می توان مشاهده کرد اما اینکه تمام تصمیمات در حوزه بودجه اتخاذ شود نیازمند زمان بیشتری است و مورد بحثقرار خواهد گرفت.

ندیمی اضافه کرد: در این نشست علاوه بر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اول و معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و جمعی از وزرا، معاونین و مشاورین و رئیس جمهور حضور داشتند.

انتهای پیام /

کد خبر: 92681

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT