پربازدیدترین ها

عکاسان تاروکا و سانتوس وقت خود را تا اندازه ممکن به مستندسازی مناظر مشهور منطقه با دوربین درون خود اختصاص داده اند.

برترین ها: عکاسان تاروکا و سانتوس وقت خود را تا اندازه ممکن به مستندسازی مناظر مشهور منطقه با دوربین درون خود اختصاص داده اند. این عکاس پرتغالی پنج روز 1500 کیلومتر سفر کرد و از این مناظر عکاسی کرد. هدف او عکاسی از مکان های زیاد نبود، بلکه از کمتر از 10 مکان اما با بهترین نور ممکن عکاسی کرد. باتوجه به آب و هوای متغیر این منطقه، سانتوس شاهد تغییرات آب و هوایی بسیاری در حین سفر بود از جمله پرتوهای نور، برف، باران و ابر. اگرچه شرایط سخت بود، اما تصاویر و فیلم هایی که سانتوس توانست تهیه کند ارزش شب بیداری را داشت.
جزایر لوفوتن نروژ را از دید پرنده ببینید و لذت ببرید
جزایر لوفوتن نروژ را از دید پرنده ببینید و لذت ببرید
جزایر لوفوتن نروژ را از دید پرنده ببینید و لذت ببرید
جزایر لوفوتن نروژ را از دید پرنده ببینید و لذت ببرید
جزایر لوفوتن نروژ را از دید پرنده ببینید و لذت ببرید
جزایر لوفوتن نروژ را از دید پرنده ببینید و لذت ببرید

کد خبر: 361324

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT