پربازدیدترین ها

مدیر امور فنی تیم های ملی کشتی فرنگی در خصوص اینکه گفته می شود وی جانشین محمد بنا است، گفت: شاگرد «بنا» هستم نه جانشینش.

علی اشکانی در خصوص انتخابش به عنوان مدیر امور فنی تیم های ملی کشتی فرنگی گفت: از تمام کسانی که به من اعتماد کردند تشکر می کنم. مسئولیت سخت و سنگینی دارم. از خانواده کشتی هستم و از مسائل ریز کشتی اطلاع دارم.

وی ادامه داد: با تمام مربیان و کسانی که در کشتی فرنگی زحمت می کشند، آشنا هستم. از تمام بزرگان کشتی رخصت می گیرم و امیدوارم حمایت کنند. از تمام کسانی که در کشتی فرنگی صاحب تجربه و اندیشه هستند برای موفقیت کمک خواهم گرفت.

مدیر امور فنی تیم های ملی کشتی فرنگی در خصوص اینکه گفته می شود وی جانشین «محمد بنا» است، گفت: شاگرد «بنا» هستم نه جانشینش. اگر ایرادی هم به من وارد است حتماً شاگرد خوبی نبوده ام. تمام تلاشم این است که نقاط ضعفم را پوشش بدهم و نقاط قوت را تقویت کنم و نقدهای منصفانه را می پذیرم.

وی افزود: برای کمک و خدمت این سمت را قبول کردم و فرقی نمی کند در چه جایگاهی باشم. بلکه می خواهم مثمر ثمر باشم. همانطور که من در گذشته از عرصه قهرمانی خداحافظی کردم و جای خودم را به جوانان دادم این چرخه در عرصه مدیریتی نیز جریان دارد و همچنان در حرکت است.

اشکانی در خصوص شرح وظایفش گفت: در حکم من چند وظیفه آمده است؛ تنظیم برنامه های فنی تیم های ملی در رده های سنی مختلف با همکاری کادرهای فنی، نظارت بر عملکرد فنی کادرهای فنی تیم های ملی، پیگیری موارد تصویب شده در شورای فنی و رفع موانع موجود و هماهنگی مدیریت تیم های ملی جهت پیگیری امور فنی. البته مهم ترین هدف من که در حکمم آمده است پرورش استعدادهای بالقوه و بسترسازی مناسب جهت استفاده از سیستم کارگاهی است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرح وظایف قرار است مدیر امور فنی تیم های ملی کشتی فرنگی تحت نظر رسول خادم فعالیت کند و آیا این موضوع شائبه دخالت را به وجود نمی آورد، عنوان کرد: بله، زیر نظر مدیر تیم های ملی کشتی فعالیت می کنیم، اما خادم دخالت نمی کند، بلکه تنها نقش نظارتی دارد. کمی ها و کاستی ها را به مدیر تیم های ملی منتقل می کنیم و فرصت هایی را که می توانیم از آنها استفاده کنیم تقویت خواهیم کرد.

کد خبر: 46085

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT