پربازدیدترین ها

ملی پوش کشتی آزاد ایران در المپیک لندن گفت: با توجه به اینکه یک روز قبل از مسابقات به من سهمیه داده اند، معلوم نیست بتوانم در این رقابت های کشتی بگیرم.

رضا یزدانی در خصوص دادن سهمیه به وی برای حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد گفت: با توجه به اینکه تنها یک روز مانده به این رقابت ها به من سهمیه داده اند معلوم نیست بتوانم در این مسابقات کشتی بگیرم. حداقل نیاز به یک هفته تا ۱۰ روز زمان داشتم تا علاوه بر آمادگی جسمانی از نظر روحی و روانی هم آماده می شدم.

وی ادامه داد: به هر حال برای حضور در چنین مسابقات مهمی نیاز به یکسری آمادگی ها از جمله آمادگی روحی و روانی است. در حالی که می توانستند زودتر این سهمیه را به من بدهند، اما گذاشتند و تا لحظه آخر صبر کردند. به هر حال مردم از من انتظار دارند و نمی خواهد یک رضا یزدانی ناآماده را روی تشک ببینند.

به گزارش فارس، مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در حالی به رضا یزدانی داده شد که کمیته پزشکی فدراسیون کشتی و کادر فنی تیم ملی از مدت ها قبل از این موضوع اطلاع داشتند و فرصت لازم برای تصمیم گیری در این باره را داشتند، اما یا عقب انداختن تصمیم گیری و موکول کردن آن به لحظه آخر تنها یک روز مانده به آغاز مسابقات آن هم بعد از مشاهده گفت وگوی یزدانی در خبرگزاری فارس اقدام به تماس با وی برای دادن سهمیه کردند در حالی که این پروسه می توانست خیلی زودتر از این اتفاق بیفتد.

کد خبر: 48313

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT