پربازدیدترین ها

المپیک سوچی - ۲۰۱۴

کمیته بین المللی المپیک در گزارشی به معرفی رشته ها و ورزشکاران شرکت کننده در المپیک سوچی پرداخته است.

به گزارشخبرگزاری فارس، المپیک زمستانی در سال ۲۰۱۴ به میزبانی سوچی روسیه از ۷ فوریه آغاز خواهد شد. کمیته بین المللی المپیک در گزارشی به رشته های شرکت کننده و همچنین توزیع مدال ها اشاره کرده است.

در این گزارش ۱۵ رشته زمستانی شرکت دارند که به تفکیک در زیر اشاره می شود. همچنین زمان برگزاری مسابقات و تعداد ورزشکاران نیز از مواردی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

اسکی آلپاین، ۱۰ مدال، ۳۲۰ ورزشکار، ۹ تا ۲۲ فوریه برگزار می شود.

بیاتلون(اسکی صحرانوردی با اسلحه)، ۱۱ مدال، ۲۲۰ ورزشکار، ۸ تا ۲۲ فوریه

لوژسواری، ۳ مدال، ۱۷۰ ورزشکار، ۱۶ تا ۲۳ فوریه(در المپیک سال ۲۰۱۰ ونکوور، یک ورزشکار جان خود را در این رشته از دست داد.)

اسکی صحرانوردی، ۱۲ مدال، ۳۱۰ ورزشکار، ۸ تا ۲۳ فوریه

کارلینگ، ۲ مدال، ۱۰۰ ورزشکار، ۱۰ تا ۲۱ فوریه

اسکیت نمایشی، ۵ مدال، ۱۴۸ ورزشکار، ۶ تا ۲۲ فوریه

اسکی آزاد، ۱۰ مدال، ۲۸۲ ورزشکار، ۶ تا ۲۱ فوریه

هاکی روی یخ، ۲ مدال، ۴۶۸ ورزشکار، ۸ تا ۲۳ فوریه

لوژ تک نفره، ۴ مدال، ۱۱۰ ورزشکار، ۸ تا ۱۳ فوریه

لوردیک، ۳ مدال، ۵۵ ورزشکار، ۱۲ تا ۲۰ فوریه

اسکیت سرعت مسافت کوتاه، ۸ مدال، ۱۲۰ ورزشکار، ۱۰ تا ۲۱ فوریه

اسکلتون، ۲ مدال، ۵۰ ورزشکار، ۱۳ تا ۱۵ فوریه

اسکی پرشی، ۴ مدال، ۱۰۰ ورزشکار، ۸ تا ۱۷ فوریه

اسنوبرد، ۱۰ مدال، ۲۵۲ ورزشکار، ۶ تا ۲۲ فوریه

اسکیت سرعت، ۱۲ مدال، ۱۸۰ ورزشکار، ۸ تا ۲۲ فوریه

انتهای پیام / د

کد خبر: 92650

نظرات شما
ارسال نظر

سرگرمی
عکس و فیلم
سلامت
دانلود و IT